Hotelser drabbar pressen
Bild från ett av inbrotten på Epoch Times kontor i Hongkong. (Foto: Epoch Times)


Friheten att yttra sig i tal och skrift respekteras allt mindre. På kort tid har fyra dagstidningar drabbats av hot i olika former, skrev Utgivarna nyligen i ett pressmeddelande.

När de drabbade medierna anmälde hoten till polisen blev de varse att stödet till medierna ofta är lågt prioriterat. Polisen måste göra prioriteringar och har resursbrist, därför ställs skyddet av medierna mot andra behov.

Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige, är väl medveten om att medier har en central roll i demokratin, och därför skyddas av författningen.

”Det är allvarligt att Säpo inte tar hoten på allvar och särskilt uppseendeväckande att en myndighet som Säpo därigenom bryter mot författningsskyddet”, sade Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter, enligt pressmeddelandet.

Till SR säger Gustafsdotter att när konkreta hot riktas mot en, måste man nog vara gjord av stål för att inte bli berörd.

”Då blir resultatet att journalister undviker att skriva eller granska det som är viktigt för samhället att få veta”, sade hon.

– Epoch Times Sverige har aldrig drabbats. Dock har Epoch Times-reportrar i Kina dödats eller fängslats för sitt arbetes skull och i Hongkong och Taiwan har det skett attacker mot ET-redaktioner, sade Hans Bengtsson, tidningens chefredaktör.

När den kinesiska utgåvan av Epoch Times gav ut artikelserien Nio kommentarer om kommunistpartiet, i mitten av 2000-talet, drabbades Wang Lian. Artikelserien väcker upp det kinesiska folket som bäddats in i propaganda och censur när de läser texten, inser de att kommunistpartiet har skadat och lurat dem.

Wang Lian arbetade som assisterade professor i informationsteknologi vid Macaus universitet. Vid ett besök i Kina blev han arresterad. Anledningen var att han genom att hjälpa Hongkongs Epoch Times med att lägga upp tidningens webbsajt och ge teknisk support, bidrog till att sprida de Nio kommentarerna i stor omfattning.

”Ska vi skjuta ihjäl dig? Eller ska vi låsa in dig för resten av ditt liv?”, hade säkerhetstjänsten frågat honom, men de ville egentligen ha honom att spionera på Epoch Times. Innan han kunde fly fick de vad de ville ha, men Wang tog bort viktig information.

Gustafsdotter har rätt, hur kan man inte bli berörd av hotelser. Hotelserna är inte alltid så tydliga att de går att polisanmäla, menar hon.

”Men vi upplever att det är oftare nu. Det är mer konkret och de är mer fräcka, orädda”, sade Jeanette Gustafsdotter på Utgivarna.

Säkerhetspolisen ska skydda den svenska demokratin bland annat författningsskyddet. På Säpos sajt står att Säpo ska motverka brott som syftar till att påverka journalisternas yrkesutövning, annars kan demokratin ta stor skada.