Hotbilden mot Sverige oförändrad, säger Säpo
Poliser på Drottningatan i centrala Stockholm den 12 december 2010, dagen efter att två sprängladdningar exploderat i vad Säpo rubricerar som en terroristattack. (Foto: Fredrik Persson/ AFP PHOTO/ SCANPIX)


Nu cirkulerar bilderna på Sveriges första självmordsbombare i svenska medier – en ung man sprängde sig själv i Stockholms centrum. Av de sex bomber som han bar på sin kropp exploderade bara en. Hur omfattande ödeläggelsen hade varit om de alla detonerat vet man inte, men man kan anta att skadorna hade blivit allvarligare.

Så behöver svenskarna vara oroliga?

Den 1 oktober i år höjdes för första gången i Sveriges historia nivån på hotbilden gällande terrorbrott riktade mot landet, från låg till förhöjd hotbild. Detta slag av bedömningar görs enligt polisens hemsida kontinuerligt. Informationen om en eventuell hotbild är sekretessbelagd men är en samlad bedömning från flera källor, bland andra från Säpo och den militära underrättelsetjänsten. I jämförelse med andra länder anses hotet om terrorism dock vara relativt låg.

Händelsen i Stockholm igår kopplas inte ihop med det påstådda bombhotet i Göteborg för några veckor sedan. Säpos avdelningschef för säkerhetsfrågor Anders Thornberg sade på söndagens presskonferens att de ser mycket allvarligt på det inträffade men att hotbilden mot Sverige är oförändrad.

– Vår bedömning i nuläget är att det inträffade inte förändrar den aktuella hotbildsnivån i Sverige men vi kommer fortlöpande att pröva detta och se vad det som har hänt innebär. Det kan bli aktuellt att kalla in det så kallade samverkansrådet mot terrorism under dagen men vi har inte fattat något beslut ännu i den frågan, sade Thornberg.

Han berättade att Säpos arbete nu är inriktat på att ”utreda det som har hänt och inhämta tillräckliga uppgifter för att bedöma om ytterligare händelser, liknande den aktuella, kan komma att inträffa och vid behov förebygga så att några sådana händelser inte inträffar”.

Stockholms polischef Erik Widstrand meddelade att polisen kommer att ha aktiviteter runtom i Stockholms stad och finnas närvarande i köpcentra och på liknande platser. De vill gärna att allmänheten kontaktar dem med tips. Det går även bra att ringa nummer 114 14.

Civilförsvarsförbundet uppmanar allmänheten att vara uppmärksamma på avvikande beteenden och larma polisen om man ser någonting misstänkt.

– Den samlade erfarenheten visar att individer som är på väg att genomföra kriminella handlingar har en extremt hög stressnivå. Bara genom att se deras ansiktsuttryck eller sätt att agera kan man snabbt dra slutsatsen att något är på gång att hända, sade Ingmar Byström, som är krisinstruktör i Civilförsvarsförbundet, i pressmeddelandet.

Byström var tidigare konvojledare i Bosnien för Räddningsverkets räkning under krigsåren 1992 och 1993.