Höststormarna dyra för försäkringsbolagen
Stormfällda träd. (Foto: LPfi)


Stormarna som rev genom Sverige i höstas lär sammanlagt ha kostat nära en miljard kronor i skadade hus, bilar och annan egendom, rapporterar TT.

Uppskattningen gjordes av Svensk Försäkring. Nu hoppas Försäkringsbolaget If att regeringen ser till att kommuner gör riskbedömningar vid bygglovsprövningar. De tar upp översvämningarna i England som exempel.