Hostiga får ha tålamod - hosta håller i sig längre än många tror
Det är alltid viktigt med god handhygien, i synnerhet i influensa- och förkylningstider. (Bild: Epoch Times)


Nu är det influensa- och förkylningstider och många drabbas av hosta som inte ger med sig i första taget. Vi vill bli friska fort och kanske går vi till doktorn i onödan för hosta sitter nämligen i längre än vad vi tror. Ännu har influenstoppen inte nåtts. Smittskyddsinstitutet manar nu till god handhygien och har gett ut ett faktablad om vad vi bör tänka på när det gäller infektioner.

Det cirkulerar just nu ovanligt mycket influensa och andra virus som orsakar luftvägsinfektioner. Samtidigt har ett rekordhögt antal fall av RSV  (Respiratory syncytial virus) rapporterats, skriver Smittskyddsinstutet på sin hemsida.

RSV är den vanligaste orsaken till infektion i de nedre luftvägarna hos spädbarn.

I samband med luftvägsinfektioner kan man drabbas av en ihållande hosta. Hosta läker sig själv men det kan ta längre tid än vad de flesta tror.

Smittskyddsinstitutet hänvisar till en amerikansk studie  som publicerats i tidskrften Annals of Family Medicine. Forskarna lät 493 personer svara på frågor i en telefonintervju. De tillfrågades om hur lång tid de trodde att det tog att bli frisk från hosta.

Det visade sig att många trodde att det skulle ta i genomsnitt 7-9 dagar när det i själva verket tar betydligt längre tid – i genomsnitt 18 dagar.

Enligt forskarna kan därför hostiga människors förväntan på att bli fort friska bidra till onödig antibiotikaanvändning.

Antibiotika biter inte på infektioner som orsakats av virus och onödig antibiotikabehandling bör undvikas dels på grund av biverkningar och dels att det kan slå ut kroppens nyttiga bakterier.

Idag är man också mycket medveten om att användningen av antibiotika bidrar till att göra bakterier resistenta, vilket håller på att bli ett allvarligt globalt folkhälsoproblem.

Enligt svenska behandlingsrekommendationer från 2008 för nedre luftvägsinfektioner tar det i genomsnitt tre veckor att bli frisk från hosta vid okomplicerad luftrörskatarr (akut bronkit).

Ännu bedöms inte infektionerna ha nått toppen. Därför är det viktigt att vara noga med att tvätta händerna ofta. Hosta och nys i armvecket och undvik nära kontakt med sjuka personer.

Smittskyddsinstitutet har gett ut ett faktablad till patienter med information om vanliga infektioner och vad man bör tänka på när man söker hjälp på vårdcentralen. Faktabladet finns på flera olika språk.

Länk till Smittskyddsinstitutets patientinformation