Hormoner i miljön gör grodor sterila
Studier visar att hongrodor kan bli sterila av de hormonpreparat som släpps ut i avloppsvattnet. (Foto: Mychele Daniau/AFP)


Läkemedelsrester i våra vattendrag påverkar växter och djur negativt. Särskilt känsliga är hongrodor som kan bli sterila av de hormonpreparat som släpps ut i avloppsvattnet.

Progestagener är en typ av hormonpreparat som används i preventivmedel, vid cancerbehandling och vid klimakteriebesvär. Olika typer av de här ämnena har påvisats i vattendrag i flera länder. I dagsläget klarar inte reningsverken av att rena bort hormonerna.

Forskaren Cecilia Berg och doktoranden Moa Kvarnryd vid avdelningen för ekotoxikologi vid Uppsala universitet, har i sitt forskningsarbete sett att hormoner i vår miljö kan orsaka sterilitet hos hongrodor. Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Aquatic Toxicology.

Forskarna såg att honliga grodyngel av arten afrikansk klogroda (Xenopus tropicalis) som fått simma i vatten med låga koncentrationer av levonorgestrel (hormon som förekommer i flera p-piller) hade en större andel omogna äggceller i äggstockarna och saknade äggledare, och blir därför sterila när de blir vuxna.

– Detta är ett första belägg för att progestagen i miljön kan ha skadlig effekt på grodor, säger Cecilia Berg i ett pressmeddelande.

Hormonsystemet styr den känsliga process som utvecklar reproduktionsorganen hos grodynglen.

– Våra resultat visar att andra läkemedel än östrogen kan ge permanenta skador på vattenlevande djur som exponeras under tidiga livsstadier, säger Cecilia Berg.

Förra året publicerades en studie i tidskriften Environmental Science and Technology, där forskaren Jerker Fick, vid kemiska institutionen på Umeå universitet, tillsammans med ett forskarlag studerat koncentrationen av läkemedel i laxfisken Regnbåge.

Fiskarna hade utsatts för outspätt, renat avloppsvatten från tre svenska reningsverk i Stockholm, Umeå och Göteborg. Man fann spår av flera olika typer av läkemedel i renat avloppsvatten. Framförallt var det hormonet levonorgestrel, som hittades i högre koncentration i fiskens blod än vad som finns i blodet hos p-pillerätande kvinnor, något som kan leda till infertilitet.

Båda ovan nämnda forskargrupperna ingår i MistraPharma som är ett av världens största forskningsnätverk inom området läkemedel och miljö. Nätverket har bland annat till syfte att undersöka hur läkemedel påverkar djuren i vår miljö.