Hoppfullt för föräldrar med autistiska barn
Thomas och India Downing från Colorado, USA. Thomas bestämde sig under kursveckan för att sluta jobbet som baskettränare och ägna sig åt sonen Saxton på heltid. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)Thomas och India Downing från Colorado, USA. Thomas bestämde sig under kursveckan för att sluta jobbet som baskettränare och ägna sig åt sonen Saxton på heltid. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)

Thomas och India Downing från Colorado, USA. Thomas bestämde sig under kursveckan för att sluta jobbet som baskettränare och ägna sig åt sonen Saxton på heltid. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)

Många tror att autism är ett obotligt tillstånd. Det är också vad man som förälder får höra av diverse experter när barnet får diagnosen autism. På Autism Treatment Center of America har man dock erfarit att personer som fastställts som autistiska har blivit helt fria från alla de symtom som låg till grund för diagnosen. Metoden de tillämpar kallas för Son-Rise, och i denna metodik är det föräldrarna som är experter på barnet.

När Raun Kaufman var ett drygt år fick han diagnosen autism, som läkarna inte hade något hopp om att råda bot på. Rauns föräldrar tog då saken i egna händer och utvecklade en metod som steg för steg lockade pojken ur det autistiska tillståndet. Några år senare var Raun inte längre autistisk tack vare föräldrarnas insats.

Föräldrarparet, Barry (Bears) Neil och Samahria Lyte Kaufman, kallar terapimetoden för Son-Rise. Den har nu funnits i drygt 30 år och har gett mycket goda resultat för de som hängivit sig åt programmet. På kursgården i Connecticut, USA, hölls nyligen en av de regelbundet återkommande Start-Upkurserna för föräldrar och anhöriga med autistiska barn. Drygt 60 personer deltog på kursen.

Bland de deltagande fanns Thomas och India Downing från Colorado, USA. Parets femåriga pojke Saxton har en allvarlig form av autism. De visste inte så mycket om Son-Rise innan de kom hit och är mycket positiva till de insikter de fått under kursens gång.

– Jag har känt min son i fem år, men har lärt mig mer om honom på fem dagar än vad jag gjort under de fem åren! berättar Thomas.

Paret har, liksom de flesta andra föräldrar som sökt sig till Autism Treatment Center of America, tidigare testat några olika metoder men inte kännt sig tillfredsställda med resultaten. Inte heller skolan har fungerat för pojken.Jodi Kite, en sjuksköterska från Brisbane i Australien, upplever att hon har fått en ny inre styrka i och med Start-Upkursen på centret. ”Om jag kan välja hur jag känner för saker kan allt förändras”, säger hon. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)

– Nu har vi fått en riktning, det här är ett program som vi själva driver och styr. Det är genomförbart, vi kan själva göra det här, säger India som är ekonomisk rådgivare till yrket.

Det som är unikt med Son-Rise är att barnet står i centrum och att föräldrarna styr terapin. Son-Rise bygger på principer som kärlek och acceptans, och assistenten hjälper barnet att växa genom social interaktion. Man kan gå till väga på olika sätt, men vanligtvis iordningställer man ett sparsamt inrett ”lekrum”, eller ”fokusrum” om det rör sig om ett lite större barn, i hemmet, i vilket man kan bygga vidare på relationen till barnet utan yttre distraktioner.

I takt med att centret har blivit skickligare på vad de lär ut, har tiden för behandligarna kortats ned. För de som jobbar intensivt med programmet kan det röra sig om mellan två och tre år innan barnet har blivit helt botat. Definitionen för ”botad” är att personen är helt fri från de symptom som låg till grund för diagnosen autism.

– Det är förvånande att inte fler känner till den här metoden eftersom den uppenbarligen fungerar. En anledning kanske kan vara att ord som kärlek, acceptans och icke-dömande inte ger en tillräckligt mätbar beskrivning, människor tar det inte på allvar. Det är svårt för människor att acceptera att det går att bota med kärlek, säger Thomas.

På kursen fanns deltagare Nordamerika, Europa, Australien, Afrika, Asien och Sydamerika. Alla hade de hittat hit på olika sätt. En del genom att surfa på internet, andra hade sett 70-talsfilmen ”Son-Rise – A Miracle of Love”, som berättar historien om hur Bears och Samahria Kaufman hanterade situationen när Raun diagnostiserades som autistisk, eller läst någon av Bears böcker.