Hopp om överlevnad för den unika floddelfinen
En bild av en "baiji" eller Yangtzefloddelfin (Lipotes vexillifer). OBS! Delfinen på bilden är inte densamma som fotograferades den 19 augusti 2007. (Foto: WWF Sverige)


Undersökningarna visade att den var utrotad, men nu har nytt hopp väckts för den sällsynta och mytomspunna floddelfinen som nyligen fotograferades av en kinesisk affärsman i Tongling i östra Kina. Men miljöhoten är många och framtiden oviss för ”baiji” som den kallas i folkmun.

– Den nya upptäckten skänker nytt hopp för artens överlevnad säger Zhu Jiang på WWF Kina, i ett pressmeddelande från WWF Sverige.

Han hoppas att det ännu inte är för sent att arbeta för att bevara Yangtzedelfinen och restaurera dess livsmiljöer.

-WWF har länge varit aktiva i arbetet för att skydda sötvattenslevande delfiner och tumlare och deras livsmiljöer i Yangtzefloden. Det är ett mycket glädjande besked som nått oss, vilket uppmanar oss att fortsätta det viktiga arbetet för att skydda denna karismatiska art, ett av världens i dag mest utrotningshotade däggdjur, säger Michael Löfroth, Världsnaturfondens sötvattenexpert.

Men han betonar att det inte är bara i Kina som situationen är allvarlig för floddelfinen, som kallas för ”baiji” eller ”flodprinsessan”, utan också för tumlaren och många andra djur som lever i sötvattensområden.

– Globalt sett är sötvattensområden de mest utsatta ekosystemen för miljöföroreningar och människans exploatering av vattnet, säger Michael Löfroth.

Ett av hoten mot floddelfinens ekosystem är omdirigeringen av vattnet från Yangzefloden, vatten som sedan används inom jordbruk som risfält och bomullsodling.

– WWF driver olika projekt för att skapa förändringar i Kina, genom att försöka minska på fördämningarna, lära befolkningen nya bevattningstekniker och även ändra på produktionen av grödor till sådana som är bättre för naturen för att skydda ekosystemen i sötvattensområden, förklarar Michael Löfroth.

Det andra hotet är föroreningar och bekämpningsmedel som smutsar ner vattnet och det tredje är de många båtarna som körs i floderna.

– Floddelfinen är blind,
och söker föda genom att navigera med ekolod. När det blir mycket oljud i flodområdet kan de bli förvirrade och ha svårt att hitta födan.

Det återstår att se huruvida flodprinsessan kan överleva i dess sköra miljö. Situationen är alarmerande även i andra stora floders ekosystem, exempelvis Indusfloden i Pakistan, Gangesfloden i Indien, Rio Grande i Mexico/USA och även Nilen i Egypten ligger i farozonen. Föroreningar och miljögifter kommer alltid att hamna i vattnet och till sist i haven.

– Vi har ett stort arbete framför oss för att skydda ekosystemen i sötvattensområden, inte bara i Kina utan även globalt avslutar Michael Löfroth.

Fakta om floddelfinen

Den unika Yangtzefloddelfinen (Lipotes vexillifer) har minskat från 6000 till färre än 10 individer vid den senaste räkningen 2002. Det var länge sedan människorna utmed Yangtzes floddal såg en skymt av den ”vita prinsessan”. En inventering gjord mellan 1979 och 1981 visade på runt 400 djur. I dag tros antalet delfiner uppgå till max ett tiotal, som antas uppehålla sig i Yangtzes huvudfåra mellan sjöarna Dongting och Tongling.

Som floddelfiner (alt. sötvattendelfiner) betecknas fyra arter inom underordningen tandvalar; amazondelfin, asiatisk floddelfin, gangesdelfin, och laplatadelfin. Gemensamt för dem alla är att de lever i grumliga vatten och till stor del använder ekolod för att lokalisera födan. Två arter lever i Asien och två i Sydamerika. Samtliga är småväxta (2,5 meter eller mindre) och ljusa i färgen med en tydligt utdragen nos.

Källor: wwf.se, www.wikipedia.se