Hopp om lösning på elkonflikten


Hopp om en lösning på elkonflikten kunde skönjas hos såväl fack som arbetsgivare på söndagskvällen.
Parterna får ett medlarbud vid lunchtid på måndagen. Svar ska vara inlämnat vid klockan 18.

– Det är alltid svårt att veta vad medlarbudet kommer att innehålla, men förhoppningsvis blir det väl någonting vi kan anta, säger Ronny Wenngren, förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet.

TT: Det är lite kort tidsfrist?

– Ja, det är det. Men vi har hållit på ett tag och vet vad vi ska titta efter, säger Wenngren.
Gott hopp

Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef för Elektriska installatörsorganisationen (EIO) tycker det verkar som om hon fått gehör för arbetsgivarsidans synpunkter under helgens medlarmöten.

-Jag har gott hopp om att det ska bli ett medlarbud som vi kan anta. Det är vår förhoppning. Men man vet ju aldrig på förhand, säger hon.

Om det aviserade medlarbudet inte går hem i endera läger vankas en storstrejk nästa vecka. Svenska Elektrikerförbundet har redan vidtagit stridsåtgärder i den utdragna konflikten och Elektriska installatörsorganisationen har svarat med spegelåtgärder. Om konflikten drar ut på tiden väntas dock tyngre artilleri.

Facket har varslat om strejk för 5 000 elektriker i sju län från och med den 21 maj. Det är omkring 30 procent av medlemmarna.
Berörda län är Blekinge, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Skåne, Västerbotten och Västernorrland.

Och förbundet har fått LO:s stöd, vilket öppnar för ekonomiskt bistånd om strejkkassan tryter.

Striden står om fackliga krav på arbetstidsförkortning och högre boendestandard för elektriker på tjänsteresa. Men den fråga som kärvat mest rör den så kallade ackordskontrollavgiften, ett löneavdrag för facklig kontrollverksamhet som görs för samtliga elektriker oavsett om de är med i facket eller inte.

Joakim Goksör/TT