Hopp om ett grönare Grekland
(Foto: AFP / Aris Messinis)


Tsoukalas är borgmästare i den lilla grekiska byn Anavra. Under 90-talet skapade han en modell, vilken andra grekiska ledare nu hoppas ska expandera över hela Grekland – en grön ekonomi. ”Tillbaka till ursprunget” är den filosofi som Dimitris Tsoukalas använder för att vinna kampen mot anarkin som hade tagit över i hans hemby för 15 år sedan.

Genom att utnyttja varje tillfälle som EU och nationella program erbjöd, finns det ingen arbetslöshet i byn idag. Folkmängden har ökat till det dubbla, cirka 800 invånare, och från hans tekniska och naturinriktade initiativ har invånarna en inkomst på mellan 30 000 och 100 000 euro (cirka 300 000 till 1 000 000 SEK) per år.

Byn har tre moderna djurhållningsanläggningar, och djuruppfödning är den primära inkomstkällan. De tjänar cirka 100 000 euro på sin vindkraftsanläggning, genom att sälja överskottsenergin till det statliga energiverket i Grekland, där Tsoukalas tidigare var en högt uppsatt chef.

Anavra har också en miljö- och kulturpark, som visar områdets välbevarade, naturliga skönhet med urgamla träd, vattenkällor och stenbroar.

Det vänsterorienterade Pasok-partiet i Grekland vill att en liknade grön modell ska spridas över hela landet. På deras årsmöte  den 12 juli diskuterade partiet att om liknade metoder användes i byar och på öar runtom i landet, kunde hela den ekonomiska situationen i landet förändras. Grekland kan leda Europa i produktionen och försäljning av alternativa energiformer, samt hjälpa länder som inte har så många egna kraftverksanläggningar.

Byns nästa projekt omfattar ett vattenkraftverk, ett fjärrvärmesystem baserat på gödsel och träflis, att bearbeta animalieprodukter och bygga kulturella konstruktioner som till exempel stenbroar från 1700-talet. 

Anavra ligger på cirka 2 600 meters höjd, på västra sidan av berget Othrys,. Närmaste städer är Larisa, Magnisia och Fthiotida.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19991/