Honung kan läka brännsår
Honung har visat sig vara effektiv vid läkning av mildare brännsår. Här syns flitiga bin i en bikupa i Saint- Laurent - de la Salle i västra Frankrike. (Foto: Franck Aletru/AFP)


Honung kan läka brännsår har en grupp forskare från Cochrane-sambarbetet visat. Honung kan även läka mer effektivt än vissa behandlingar med särskilda förband och salvor som används idag.

Milda till måttliga brännsår kan läka effektivare med honung och torde kunna användas som en alternativ behandling vid brännskador.

Det är forskare från Cochrane-samarbetet (Cochrane Collaboration) med basen i England som har gjort en systematisk granskning av olika undersökningar om honugens effekt vid olika sår.

– Vi ser på dessa resultat med försiktighet, men det ser ut som honung kan snabba upp läkningen av vissa brännsår, säger forskningsledaren Andrew Jull, från den kliniska forskningsenheten vid Aucklands universitet i Nya Zeeland, i ett pressmeddelande.

Honung har använts i sårbehandling sedan forntiden. Men man vet inte egentligen varför honung har en god effekt och dess mekanismer är fortfarande oklara.

Medan honung kan hjälpa till att avlägsna döda hudceller och skapa en gynnsam miljö för tillväxt av ny frisk vävnad har man mest idag fokuserat intresset på den medicinska honugens förmåga att motverka bakterietillväxt.

I granskningen förde forskarna från Cochrane Collaboration samman data från 19 olika kliniska prövningar med sammanlagt 2554 patienter, som hade olika slags sår. Honung visade sig vara mer effektiv än vissa bandage med gasväv och salvor som normalt används vid milda och måttliga brännsakdor.

Honung visade sig däremot enligt forskarna inte ha några tydliga effekter på skrubbsår, skärsår, operationssår och bensår. Forskarna avråder därför från att använda honung till andra slags sår.

– Sjukvården bör investera i behandling som har visat sig fungera, men vi kommer att fortsätta att bevaka ny forskning för att försöka fastställa honungen effekter, avlsutar Andrew Jull.

Not: Cochrane-samarbetet (Cochrane Collaboration) är ett fristående internationellt nätverk av läkare, forskare, patienter och andra intresserade. Målsättningen med samarbetet är att samla in, kritiskt värdera, sammanfatta och förmedla pålitlig information om effekterna av olika behandlingar och förebyggande åtgärder. I Cochrane-biblioteket kan man söka information om effekter och biverkningar av behandlingar eller förebyggande åtgärder.