Hongkongs svarta lista avslöjad


Flera konfidentiella regeringsdokument har avslöjats i Hongkong efter att en tjänsteman fört över dem till sin personliga dator. Ett av dokumenten innefattade immigrationsdepartementets svarta lista över personer som inte tillåts inträde i territoriet, oftast med hänvisning till personernas politiska eller religiösa aktiviteter.

Chefen över Hongkongs immigrationsdepartement, Ambrose Lee, bekräftade att en av hans tjänstemän misslyckats med att skydda den konfidentiella informationen. Enligt flera medier i Hongkong har minst nio dokument exponerats, däribland listor över utländska medborgare som nekas inträde i Hongkong.

Mediearbetaren Ng säger att informationsläckan uppmärksammats extra mycket eftersom flera utländska besökare nyligen nekats inträde i Hongkong. Detta har lett till att det lagstiftande rådet debatterat den rättsliga grunden för nekande av inträde.

– I samband med den olympiska fackelstafetten har många personer nekats inträde i Hongkong. Många har klagat över särskiljande behandling efter att en skådespelare från Hollywood beviljats inträde. Både journalistförbundet och allmänheten har begärt att regeringen i Hongkong öppet avslöjar sina kriterier för nekande eller beviljande av inträde.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-18/70772.html