”Hongkongs samvete" tar upp striden för allmän rösträtt
Vid en presskonferens den 6 januari 2014 håller Anson Chan upp ett plakat där vägen till allmän rösträtt går runt den labyrint som regeringens förslag liknas vid. (Foto: Epoch Times)


Ända sedan hon drog sig tillbaka från politiken har Anson Chan, som tidigare var Hongkongs näst högsta politiska ledare, hållit låg profil. Men i och med de drastiska förändringarna av den politiska situationen på fastlandet och Pekings direkta inblandning i Hongkongs angelägenheter, har ”Hongkongs samvete”, som Anson Chan kallas, åter trätt ut i offentligheten.

Gruppen ”Hongkong 2020”, som grundades av Anson Chan i april 2013, höll presskonferens tillsammans med Medborgarpartiet den 6 januari på temat ”Allmän rösträtt, ingen vridning åt vänster”.

Presskonferensen uttryckte besvikelse över det reformpaket som presenterats av regeringen, och deklarerade avsikten att tillsammans med folket i Hongkong kämpa för verklig allmän rösträtt som följer internationell standard, på så vis att den är allmän och jämlik.

Chan kritiserade regeringens konsultationsdokument om proceduren för val av det lagstiftande rådet 2016 och av Chief Executive (Hongkongs högsta politiska ledare) 2017, då hon ansåg att den avgjorde resultatet i förväg.

”Dokumentet och uttalanden av beslutsfattare visar att regeringen redan har fastslagit en ram för valen av lagstiftande rådet 2016 och av Chief Executive 2017 som var starkt influerad av Peking”, sade Chan.

Hon hoppas kunna förena sig med Hongkongs invånare på en väg med verkligt sikte på allmän rösträtt.

”Vårt dokument anger
tydligt de viktiga principerna för genomförandet av allmän rösträtt, det vill säga att alla valsystem ska vara allmänna och jämlika, och det borde inte finnas några orimliga begränsningar i rätten att välja och bli vald. Bara då kan vi välja en allmänt erkänd Chief Executive med trovärdighet när det gäller att bättre kunna genomföra politiken”, sade Chan.


Anson Chan går med i nyårsdagens marsch i Hongkong. Marschen var en startpunkt för arbetet med att få till stånd allmän rösträtt i Hongkong. (Foto: Epoch Times )

Anson Chan går med i nyårsdagens marsch i Hongkong. Marschen var en startpunkt för arbetet med att få till stånd allmän rösträtt i Hongkong. (Foto: Epoch Times )

Chan sade att 62 000 röstade under en låtsasomröstning som hölls på nyårsdagen. Faktum är att om det inte hade varit trafikstockning på internet så skulle antalet väljare troligtvis ha varit många fler, sade hon.

Anson Chans leende ansikte har blivit populärt. Hon har fått smeknamnet ”Chan på 40 000″, eftersom hennes leende sägs likna det på Mahjong-pjäsen 40 000.

Efter att Storbritannien överlämnade Hongkong till Kina 1997 fortsatte hon att fungera som sekreterare för den särskilda administrativa regionen. Det ryktades att hon var oense med dåvarande Chief Executive Tung Chee-hwa, och hon gick i förtidspension år 2001 av, som det sades, personliga skäl, och avslutade därmed en tjänstemannakarriär på 39 år.

Anson Chans avgång hade att göra med hanteringen av den andliga metoden Falun Gong.

I december 1999 mottog den dåvarande ledaren för det Kinesiska kommunistpartiet, Jiang Zemin, protester från Falun Gong-utövare under övertagandet av Macao. Jiang sade att ”den särskilda administrativa regionens regering har skyldighet att försvara den nationella säkerheten”.

Anson Chan svarade att Falun Gong är en laglig organisation i Hongkong, och dess aktiviteter är tillåtna så länge de inte är emot Hongkongs lagar. Detta förolämpade Jiang Zemin djupt.

År 2001 ansökte Hongkongs Falun Gong-utövare hos Fritids- och Kulturdepartementet (LCSD) om att få anordna en erfarenhetsutbyteskonferens i Hongkongs stadshus. Förvaltningen bad Anson Chan om råd och hon svarade att ansökan skulle behandlas som vanligt.

LCSD gick sedan med på att hyra ut stadshuset till Falun Gong-utövare. Jiang Zemins främsta mål var att förtrycka Falun Gong, och den här händelsen träffade en öm punkt hos honom.

Anson Chan har alltid betonat att tjänstemän ska vara politiskt neutrala, ”för att upprätthålla de grundläggande värdena frihet, jämlikhet och rättvisa i Hongkong”. En sådan tydlig attityd har vunnit erkännande från allmänheten i Hongkong och gett henne titeln ”Hongkongs samvete”.

Efter sin pensionering har Anson Chan då och då uttryckt sina åsikter om Hongkongs politik och samhällssituationen. År 2007 deltog hon i fyllnadsval till det lagstiftande rådet och besegrade sin konkurrent Regina Ip, som stöddes av regeringen i Peking. Hon tjänstgjorde under ett år.

Efter att hon åter dragit sig tillbaka från politiken koncentrerade sig Anson Chan på sin familj och höll låg profil, tills i april förra året i och med tillkännagivandet av grundandet av Hongkong 2020 för utvecklandet av Hongkongs politiska system. Grundlagen lovar att Hongkong ska få allmän rösträtt i val till Lagstiftande rådet 2020.

Vid nyårsdagens marsch för demokrati var Anson Chan mycket populär bland alla dem som bad henne om broschyrer och bad att få bli fotograferade tillsammans med henne.

Innan Leung Chun-ying valdes till Hongkongs Chief Executive 2012 hade hon kritiserat Leung som ”listig” och en ”kameleont”. Under de senaste sex månaderna har Anson Chan visat extremt missnöje med Leung Chun-yings politik och kritiserat honom för att väcka fiendskap i alla läger och polarisera Hongkongs samhälle.

Översatt från engelska