Hongkongs lagstiftare kräver allmän rösträtt
27 lagstiftare från 12 prodemokratiska grupper formade Alliance for True Democracy den 21 mars. Man vill utnyttja medborgarmakt för att pressa fram allmän rösträtt för valet av Chief Executive (Hongkongs ungefärliga motsvarighet till president) och den lagstiftande församlingen 2017. (Foto: Song Xianglong/Epoch Times)


Otåligheten växer i Hongkong, där 27 lagstiftare och 12 prodemokratiska rörelser formade en allians den 21 mars för att kräva direktval av sin ledare, utan störningar från Peking.

Alliance of True Democracys mål är att stärka medborgarna som ett sätt att nå allmän rösträtt till valet av både den högste exekutive ledaren (Chief Executive) och den lagstiftande församlingen.

Nästa val av Chief Executive ska äga rum 2017, men ökad kontroll från fastlandskina, handplockning av befattningshavare och inskränkningar i demokratin har upprört medborgare i den forna brittiska kolonin.

Lee Cheuk Yan, generalsekreterare för Hongkongs förenade fackförbund menar att tiden rinner ut för att att få till en förändring.

– Det här är en kritisk period för Hongkongs invånare och demokratirörelsen som kämpar mot kommunistregimen och intressegrupper i Hongkong. De kommande åren är också mycket viktiga, eftersom vi har nått en punkt där vi inte kan ge efter eller vänta längre, sade han.

Joseph Cheng, sammankallande i Alliance of True Democracy, menar att Hongkongs framtid säkras bäst genom att få så mycket stöd bland allmänheten som möjligt.

Leung Kwok-hung,
socialdemokrat och medlem av Hongkongs lagstiftande församling, sade att varje parti definitivt har sin egen ståndpunkt.

– Det finns olika idéer [partierna emellan], men det borde ändå inte vara ett stort hinder, eftersom vi alla har målet att allmän rösträtt ska förverkligas så snart som möjligt, sade han.

I ett försök att driva på för politiska reformer, formades en annan allians redan 2010, för moderata demokrater. Den hette Alliance for Universal Suffrage, och kämpade för en kompromiss som blev känd som ”en man, två röster”,

Tanken var att man skulle kunna rösta i distriktsrådens valkretsar, även om man inte fick rösta i någon faktiskt funktionell valkrets.

Pekings försök att stöta bort de mer prodemokratiska partierna har dock skapat en allvarlig splittring.

Shi Zhangshan, en kinaexpert i Washington, menar att om Hongkongs folk förenades och samarbetade ärligt, så kan allmän rösträtt bli verklighet i Hongkong. Kommunistpartiet är erfaret när det gäller att hantera fiender, och nyckelpunkten är att lösa upp strukturer, för att sedan attackera de olika elementen separat. Det är en mycket vanlig strategin hos Kinesiska kommunistpartiet att man skapar problem och dispyter inom olika grupper.

Shi Zhangshan sade
att det tog 10 år att öka antalet medlemmar i Hongkongs valkommitté från 400 till 800 och sedan till 1 200, och detta var den så kallande ”progressiva approachen”. Med den hastigheten kommer allmän rösträtt i Hongkong att ta 10 000 år att få igenom.

Han betonade att den prodemokratiska alliansen måste samarbeta med olika partier i Hongkong, såväl som demokratigrupper i fastlandskina. Så länge som kommunistpartiet existerar har fastlandet ingen demokrati, och Hongkong inte heller någon sann demokrati.

– Hongkongs demokratiska partier måste se på sig själva som Kinas demokratiska partier, och ha som högsta mål att förverkliga demokrati i hela Kina. Med kommunistpartiet med i bilden finns det ingen sann allmän rösträtt. För närvarande är det främsta gemensamma målet för alla demokratiska partier och grupper i Hongkong och fastlandskina att kämpa mot kommunistpartiets diktatur, sade Shi.

Översatt av Aileen Wu. Skriven på engelska av Sonya Bryskine

Översatt från engelska.