Hongkongs lag om minimilön gör inte alla nöjda
En grupp hushållsarbetare demonstrerar för minimilön utanför det lagstiftande rådet i Hongkong, den 14 juli i år. (Foto: Mike Clarke/Getty Images)


Den mycket omdebatterade lagen om minimilön i Hongkong har kommit ett steg närmare att bli verklighet. En provisorisk kommission förbereder sig för att överlämna sitt beslut till Hongkongs högste exekutive ledare, Donald Tsang.

Ordföranden för kommissionen, Teresa Cheng Yeuk-wah vägrade dock att avslöja siffran. Enligt källor kommer den ligga runt 28 hongkongdollar i timmen vilket är ungefär lika många svenska kronor. Kravet från allmänheten har varit 33 hongkongdollar.

Cheng betonade att alla medlemmar av kommissionen nu var eniga för första gången sedan den etablerades i februari 2009.

Enligt Cheng kom beslutet efter noggrannt övervägande av många faktorer.

– Lönenivån sätts efter att ha tagit hänsyn till data från olika källor, däribland information från folkräknings- och statistikdepartementet, uttalanden från berörda grupper såväl som erfarenheter från länder som reglerar minimilön 

På senare tid har Hongkong fått kämpa för att upprätthålla sin status som en välbärgad region. En studie från 2009 visade att ett rekordstort antal medborgare nu befinner sig under fattigdomsgränsen.

Enligt Hongkongs råd
för social service anses nu omkring 1,23 miljoner, eller 17,9 procent av befolkningen i staden som fattiga. Värst är situationen för tonåringar och gamla.

Studien definierade fattigdom som att tjäna hälften eller mindre av den genomsnittliga månadsinkomsten på 3300 Hongkongdollar.

Den föreslagna timlönen på 28 dollar kommer ge en beräknad månadslön på 5000, baserad på niotimmarsdagar, fem dagar i veckan.

Vissa lagstiftare (medlemmar av Hongkongs lagstiftande råd, dvs riksdag) vägrar dock att acceptera vad som anses vara en kompromiss inom kommissionen.

Lagstiftaren Leung Yiu Chung sade att nivån på 28 dollar ”definitivt inte är idealisk”.

Leung menar att en lönenivå på 28 dollar bara kommer gynna 210 000 arbetare, medan 200 000 andra inte kommer få några fördelar.

Det finns även oro för att den lägre gränsen ska ge arbetsgivare en ursäkt för arr sänka lönen för de som redan tjänar mer än 28 dollar.

Leung, som kämpat för lagstadgade minimilöner i nästan tre årtionden, sade att den långa striden handlar om att han inte vill se arbetare bli utnyttjade.

Han påpekade dock att lagstiftarna har begränsad makt och kan bara säga ja eller nej förslaget.

– Vi har inte rätt att omarbeta lagförslaget, sade han.

Simon Wong, som arbetar för en organisation för restaurangbranschen, är orolig för att en minimilön på 28 dollar kan skapa press på små restauranger.

I nuläget finns det jobb som har lägre löner att söka på arbetsdepartementets hemsida, men man tror att de jobben kommer försvinna efter att minimilönslagen träder i kraft.

I nuläget har Hongkong omkring 310 000 arbetare som tjänar runt 28 dollar. Det är 11 procent av den arbetande befolkningen.

 

 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42166/