Hongkongs invånare kräver allmänna val 2012
Över 20 000 Hongkongbor kräver allmänna val 2012. (Wu Lianyou/The Epoch Times)


I förra veckan marscherade 20 000 Hongkongbor genom staden som ett uttryck för missnöje över det kinesiska kommunistpartiets (KKP) avslag på begäran om allmänna val år 2012.

Marschen organiserades av ”Fronten för medborgerliga rättigheter i Hongkong” tillsammans med ”Demokratialliansen”.

I slutet av december avfärdade KKP möjligheten till allmänna val i Hongkong 2012, efter att inför övertagandet av Hongkong 1997 utlovat ”ett land, två system.” Den kinesiska regimen har fördröjt valet av högste ledare i Hongkong till 2017 och för val till lagtstiftande församling till 2020. En av de protesterande sade:

– Peking visar ingen uppriktighet i den här frågan, de använder sig av förhalningstaktiker för att lura Hongkongs invånare.

Deltagarna samlades under eftermiddagen i Victoriaparken. Innan marschens början gjorde Emily Lau, en lagstiftare från Hongkong, ett protestuttalande mot KKP:s nekan av allmänna val 2012 för Demokratialliansens vägnar. Liu betonade att Hongkongs invånare i åratal önskat demokrati, men att frågan upprepat förhalats. Det går emot allmänhetens vilja.

Kardinalen Zen markerade i sin bön att den här paraden är ämnad att uttrycka Hongkongbornas missnöje och sorg över KKP:s vägran av allmänna val 2012. Zen betonade sin fasta beslutsamhet i kampen för demokrati.

Marschen påbörjades klockan tre och leddes av Joseph Zen tillsammans med många äldre personer som höll i en banner på vilken man kunde läsa: ”Kräv allmänna val 2012, ingen falsk demokrati 2017”. Det var andra gången som Joseph Zen deltog i en demokratimarsch i Hongkong sedan ”förstajulimarschen” 2007.

Även en grupp människor som stödjer den globala ”Lämna KKP-kampanjen” deltog i marschen. Deras budskap till Hongkongs invånare var ”Lita inte på det kinesiska kommunistpartiets löften”.

– KKP lovade ett demokratiskt system och allmänna val innan de tog över kontrollen i Kina, men efter det har det bara varit förtryck. Endast genom att upplösa kommunistpartiet kan kineserna i både Fastlandskina och Hongkong få ett riktigt demokratiskt val, sade gruppens ledare Chang.

– KKP tillåter inte Hongkongborna att ha allmänna val av rädsla för att 1,3 miljarder människor på fastlandet kommer att följa vårt exempel. Då kommer deras makt och intressen att hotas, och därför går det långsamt för Hongkong att få en allmänna val, menar Su, som bor i Hongkong.

En annan deltagare var lagstiftaren Anson Chan med sin familj. Hon sade att hon var glad över att se att 20 000 deltog i marschen.

– Marschen visar att människor är mycket besvikna över att nationalkongressen avslog begäran om allmänna val i Hongkong 2012 och att de även känner hopplöshet.

Chan har tidigare poängterat att hon är villig att kompromissa om tidsplanen för allmänna val, men insisterade på att ersätta de platser som nu ger kommunistregimen majoritetskontroll i det lagstiftande rådet.

Översatt från version