Hongkongpolitiker ifrågasätter lagändringar som ökar den kinesiska arméns makt
Lagstiftaren James To är orolig över att de föreslagna tillämpningarna i Hongkongs militärlagar kan öppna för maktmissbruk från den kinesiska arméns sida. (Foto: Yu Gang/ The Epoch Times)


Ett antal politiker i Hongkong oroar sig över att ett lagförslag kan skada den status av ”ett land, två system”, som området innehar sedan överlämnandet till Kina 1997, genom att det kinesiska kommunistpartiets armé, folkets befrielsearmé, får för mycket makt över ögruppen.

Nyligen föreslog Hongkongs regering att man ändrar tillämpningen av de tidigare skrivningarna i lagar från den brittiska kolonialtiden där det står ”Hennes Majestäts armé” eller ”de brittiska väpnade styrkorna” till ”Det kinesiska folkets befrielsearmé” och ”Hongkonggarnisonen”. Enligt överlämningen ska den kinesiska armén försvara Hongkong från sin utpost i den så kallade ”Hongkonggarnisonen”, men förbli under Hongkongs centralregerings kontroll.

Lagförslaget innefattar ändringar i 85 lagar och förordningar som styr mark, hälsovård, transport och säkerhet. Eftersom tilläggen anses utöka den kinesiska arméns privilegier i Hongkong har de orsakat inte så lite oro hos allmänheten.

James To, som är lagstiftare, dvs sitter i Hongkongs parlament, det lagstiftande rådet, menar att detta agerande är farligt och att konsekvenserna av förändringen kan inte kontrolleras. Exempelvis skall enligt ett tillägg arméofficerare eller civila som är anställda av armén, inte bara de i den lokala garnisonen som nu, kunna köra militära fordon i Hongkong utan körkort. De många kryphålen i tilläggen skulle göra det svårt för Hongkong att upprätthålla lag och ordning, menar To.

Förordining om lotsning som reglerar säker passage för fartyg som anlöper eller lämnar Hongkongs hamn, har ändrats också i reglerna för undantag från obligatorisk lots genom att upphäva ”Hennes Magestäts” och ersätta det med ”det kinesiska folkets befrielsearmé eller fartyg som tillhör Kinas centralregering och endast används i icke-kommersiell tjänstgöring”. Men eftersom begreppet ”fartyg som tillhör Kinas centralregering och endast används i icke-kommersiell tjänst” inte är klart definierad, undrar somliga om ändringen inte kommer att ha en negativ inverkan på säkerheten i hamnen.

Hongkongs säkerhetschef, Ambrose Lee Siu-kwong, erkänner att tilläggen kan lämna dörren öppen, eller åtminstone på glänt, för folkets befrielsearmé att göra affärer i Hongkong. Enligt Hongkongtidningen The Standard väcktes denna fråga efter att man upptäckt att armén bedrev en klubbverksamhet för militärer på garnisonen och sålde medlemskap till dem.

James To anser att det är obegripligt att det tagit beslutsfattarna 13 år att studera frågan. Han påpekade att  bara ändra termerna på det sätt som nämnts ovan inte är lämpligt, eftersom ”Hennes Majestäts armé” var brittiska nationella styrkor, medan den kinesiska armén, folkets befrielsearmé, är helt under det kinesiska kommunistpartiets kontroll.

När den kinesiska armén är på ett uppdrag där man försvarar nationell säkerhet borde den följa relevanta lagar och förordningar, men när man leder andra uppdrag, såsom förhindrande av narkotikasmuggling eller vissa politiska uppdrag, bör den övervakas, menar han.

To påpekade också att om termen ”det kinesiska folkets befrielsearmé” får en bredare definition i Hongkongs lag är det detsamma som att ge armén mer makt. Om den lämnas okontrollerad kan detta komma att inskränka medborgerliga rättigheter i regionen, vilket skulle strida mot ”ett land, två system”, sade han.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/46237/