Hongkongmedia vänder Tibet ryggen


För 19 år sedan fick världen veta om massakern på Himmelska fridens torg genom Hongkongs media. En miljon människor i Hongkong demonstrerade i protest mot massakern.

Nu när det kinesiska kommunistpartiet riktade sina vapen mot obeväpnade tibetaner var media från Hongkong återigen bland de första på plats som rapporterade om regimens brutalitet och hjälpte utländsk media att förstå situationen. När kommunistregimen kastade ut Hongkongmedia strax efter händelserna ändrade de plötsligt tonen och deras rapportering kom att bli identisk med kommunistregimens officiella rapportering.

Mycket av utländsk media, inklusive BBC, släpptes inte in i Lhasa och kunde inte rapportera om händelserna. Media från Hongkong var ett av de få undantagen. Kabel-tv-bolaget CATV kom in i Lhasa den 14 mars och sände fortlöpande rörliga bilder av det militära våldet och intervjuer med tibetaner. Det gav förstahandsinformation om incidenten till resten av världen och övrig internationell media.

Fram till 16 mars hade CATV rapporterat om hur över 200 militärfordon, ledda av stridsvagnar och pansarfordon, hade kommit in i Lhasa och uppskattningsvis 10 000 man från folkets befrielsearmé hade placerats i staden. Soldaterna stängde av staden och gick från hus till hus och sökte igenom folks hem. Under natten till den 17 mars fick all Hongkongmedia ett meddelande från de tibetanska myndigheterna att de skulle lämna Tibet dagen därpå. Vid samma tid kastades 15 reportrar från fyra tv-stationer, två nyhetsbyråer och en radiostation ut ur landet.

Tidigt på morgonen den 17 mars, innan reportrarna lämnade landet, kom inhemska säkerhetsagenter och deras datorexperter och genomsökte reportrarnas hotellrum. De konfiskerade vissa band och minneskort till datorer. Bilder och videos på beväpnad polis och personal från Allmänna säkerhetsbyrån raderades från datorerna. En reporter från en Hongkongbaserad tv-station sade att han kom till Tibet den 15 mars, och mindre än ett dygn senare kom en beväpnad polis till hans hotell och beordrade honom att ”rapportera positivt om incidenten”. Två timmar senare återkom polisen och beordrade honom att lämna landet dagen därpå.

Efter att ha kastats ut ur Tibet ändrade Hongkongmedia snabbt sin synvinkel. CATV tog in en rapport från Xinhua, kommunistpartiets språkrör, och visade upprepade gånger den video som visade hur ”tibetaner stal och vandaliserade egendom” på gatorna.

CATV kallade incidenten en ”demonstration” den 14 och 15 mars, men övertog sedan kinesiska kommunistpartiets språkbruk i sina rapporter den 16, 17 och 18 mars, där incidenten beskrevs som ”oroligheter”, ”upplopp” och ”tibetansk separatism”.

En erfaren reporter från Hongkong vid namn Choi Wing-Mui kommenterade den ändrade inställningen hos Hongkongmedia. Han sade att en del media redan sedan tidigare fick ekonomiskt stöd från kommunistpartiet och att flera andra senare också fick pengar.

Givetvis citerade kommunistregimens språkrör Wenweipo och Takungpao direkt vad Xinhua sade. Mer oberoende media agerade annorlunda. Apple Daily och Epoch Times publicerade bilder från människorättsgrupper den 18 mars, inklusive bilder på kroppar av tibetaner som dödats i Sichuanprovinsen. Mingpao och annan oberoende media undvek dock detta. De flesta av dem ifrågasatte att kommunistregimen kastat ut media ur Tibet, men fortsatte att citera dess officiella information i sin nyhetsrapportering.

Dagen efter att regimen slog till (14 mars) var Singtao Daily den enda tidningen som hade händelsen som en rubrik. Titeln var emellertid ”Polis och militär slår ner kravaller i Lhasa”. Choi ifrågasatte rubriken.

– Innan fler bevis kommer in är det inte rimligt att dra en sådan slutsats. Singtao står helt på kommunistpartiets sida.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-31/68314.html