Hongkongdomstol stödjer frihet och Shen Yun
Shen Yun Performing Arts New York Company framträdde inför fullsatt hus på David H. Koch Theater vid Lincoln Center söndagen den 16 januari 2011. (Foto: Dai Bing/Epoch Times)


Ett prejudicerande domstolsbeslut den 9 mars i Hongkong har upphävt Immigrationsdepartementets beslut från i fjol att vägra inresetillstånd till nyckelpersoner i  Shen Yun Performing Arts.

–  Beslutet var ett uppmuntrande steg i riktning mot att säkerställa kulturell frihet och tygla Immigrationsdepartementets makt, sade Chon Yiu Kwong, ordförande i Hongkongs Human Rights Monitor.

– Jag är glad över domstolens beslut. Jag tycker att domstolens utslag är mycket rättvist. Det sätter en gräns för Immigrationsdepartementets godtyckliga makt. Efter domen kan Immigrationsdepartementet inte fortsätta vara så hänsynslöst och oresonligt vägra andra att resa till Hongkong, sade Chong.

Rättsfallet drevs av Epoch-gruppen, den lokala arrangören för Shen Yun, mot immigrationschefen, efter att han vägrat ge sex medlemmar i kompaniet inresetillstånd till Hongkong endast sju dagar innan föreställningarna skulle börja i januari 2010. Epoch-gruppen är den som publicerar Hongkongupplagan av Epoch Times.

New York-baserade Shen Yun, kallat för världens främsta klassiska kinesiska danskompani, inbjöds av Epoch-gruppen till Hongkong för att ge sju föreställningar på Lyric Theatre under tiden 27-31 januari 2010.

Shen Yun tror att de nekades visa på grund av inblandning från den kinesiska regimen. Den 24 januari 2010 sade Shen Yun i ett pressmeddelande: ”Den kinesiska kommunistregimen har försökt störa våra framträdanden i åratal genom att försöka pressa tjänstemän och teatrar att ställa in våra föreställningar. Vi beklagar att människorna i Hongkong nekas  rätten att se Shen Yun Performing Arts och förstår det så att händelsen innebär ett brott mot Hongkongbornas frihet. Vi hoppas att Hongkongs befolkning, som värdesätter sin frihet, kommer att uppmana Hongkongs styre att rätta till det här misstaget”.

Shen Yuns konferencier Leeshai Lemish sade också att när showen ställdes in hade människor som planerat att resa till Hongkong från Fastlandskina fått sina biljetter beslagtagna av myndigheterna och en del blev till och med arresterade.

Hongkongs domslut, som utfärdats av domare Andrew Cheung i High Court i den särskilda administrativa regionen, beordrade att beslutet av Immigrationsverkets chef skulle ”upphävas” på grund av att han ”missat ta hänsyn till relevanta faktorer”.

Enligt Shen Yuns webbsida är dess uppdrag att återuppväcka traditionell kinesisk kultur. De har blivit inbjudna att framträda på några av världens mest ansedda arenor, såsom Lincoln Center i New York, Kennedy Center i Washington D.C. och Palais des Congrès i Paris.

Organisatörerna i Hongkong
sade att föreställningarna var utsålda inom några dagar efter att biljetterna släppts.

Det plötsliga avslaget på visumansökningar tvingade organisatörerna att återbetala över 5 miljoner Hongkongdollar (över 4 miljoner kronor) i förlorade biljettintäkter, sade Kan.

– Vi blev chockade över Immigrationschefens beslut. Att nyckelpersonal i produktionen vägrades inresa till Hongkong bara några dagar innan showen var tydligt en överlagd handling att sabotera showen.

– Vi välkomnar domstolens beslut och vi tackar för allt det rättfärdiga stöd från Hongkong och från utlandet och lovordar domstolen för att den kunnat avlägsna hindren, sade Kan.

I Hongkong finns inga
specifika visumregler för gästande artister eller idrottslag. Sådana grupper måste ansöka under den så kallade GEP-lagen, känd som Allmänna anställningspolicyn. Enligt villkoren ska de sökande i huvudsak visa att de är nödvändiga för ”uppdraget” och att deras arbete inte kan utföras av lokala experter.

Då sådana bevis i de flesta fall inte avkrävs har det slutliga beslutet lämnats till chefen för Immigrationen, vars befogenheter i stort sett inte har ifrågasatts.

Det senaste domstolsbeslutet från domare Andrew Cheung har skapat en öppning för större handlingsfrihet, säger To Yiu Ming, tf professor vid institutionen för journalistik på Hongkongs Baptist Universitet.

– Jag tycker att domstolens beslut visade respekt för konstnärligt utbyte [och] har en positiv effekt på kulturutbytet i framtiden, sade Ming.

– Det här är ett pilotfall som visar om domstolen verkligen är oberoende, tillade han.

Unikt för Shen Yun är att de använder den senaste och mest avancerade tekniken för digitala bakgrundsprojektioner, ofta synkroniserade med dansarnas rörelser.

Domstolshandlingarna från domare Andrew Cheung tar upp bevis på att sex visumansökningar från personal som var specifikt ansvariga för teknisk support och assistans bakom scenen avslogs, och det handlade särskilt om ljussättning, ljud och projektorhantering.

Enligt sammanfattningen av protokollet från Immigrationsdepartementets möte som lades fram som bevis försäkrade chefen: ”De arbetsuppgifter som de sökande har som ljudtekniker är av allmän karaktär och den kunskap, erfarenhet och kompetens som krävs uppfyller inte kravet för att de inte enkelt kan hittas i Hongkong.”

Med andra ord avslogs visumansökningarna på grundval av att personalen kunde ersättas av lokala tekniker.

Skälen motbevisades av
sökandens advokat, Paul Harris.
– Beslutet att säga nej till all produktionspersonal … förbiser det enkla faktum att om man ska kunna sköta ljus- och ljudeffekterna för bakgrunden till ett scenframträdande handlar det inte om att man kan sköta dem utan det handlar om när man ska sköta dem, anförde advokat Harris som skäl.

Epoch-gruppen planerar att på nytt bjuda in Shen Yun till Hongkong så snart som möjligt, sade Kan.

Regeringen har fyra veckor på sig att överklaga domstolsbeslutet men en del anser att något sådant är osannolikt.

– Jag säger er att han kanske inte vågar överklaga efter att ha begrundat domen, sade Albert Ho, partiledare för Demokratipartiet.

Ho anser att domslutet återupprättade Hongkongs värderingar.

– Till syvende och sist är Hongkong fortfarande en plats där rättsstaten är en djupt rotad tradition, som inte så lätt slutar fungera under politiskt tryck, sade han.

– Det här är också det som är så uppskattat med Hongkong.

Översatt från engelska: