Hongkongbornas förtroende för de styrande rekordlågt
Tusentals personer deltar i en ljusmässa i en park i Hongkong i samband med den tjugoandra årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg. (Foto: Mike Clarke/Getty Images)


I en undersökning som University of Hong Kong genomförde nyligen framkom att Hongkonginvånarnas förtroende för sin egen regering och den kinesiska kommunistregimens centralregering minskat drastiskt och nu ligger på den lägsta nivån på flera år.

Undersökningen genomfördes av University of Hong Kongs program för allmän opinion mellan 13 och 16 juni, två veckor före den kinesiska kommunistregimens 90-årsdag. Metoden var slumpmässiga telefonsamtal och 1 034 personer svarade.

Undersökningen visade att förtroendet för Hongkongs egen regionsregering ligger på 34 procent och när det gäller regimen i Peking var siffran 31 procent, vilket är ett tapp på 8 respektive 13 procent jämfört med för tre månader sedan. Dessa siffror är de lägsta på sju respektive tio år.

Åldersspridningen är värd att notera; ju yngre svarande, desto mindre förtroende för regeringen. I åldersgruppen 18-29 låg siffran på 21 procent, i gruppen 30-49 låg den på 28 procent och på de över 50 låg den på 38 procent.

Chung Ting Yiu Robert, projektledare för undersökningen, skriver i analysen att de som är födda efter 1980 misstror regeringen mer än de som är födda innan 1980. Det här beror troligen på sådana faktorer som domen mot Zhao Lianhai, som organiserade en stödgrupp för offren för mjölkskandalen, gripandet av Ai Weiwei och 22-årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg, tror han. 

Hongkongbornas sjunkande förtroende för sin egen regering och regimen i Peking sjunker på grund av att kommunistpartiet intensifierat sitt förtryck mot människorättsaktivister, menar Sing Ming, biträdande professor i samhällsvetenskap vid HK University of Science and technology, som Epoch Times intervjuade.

– Kommunistpartiet sparar inte på krutet när det gäller att trycka tillbaka människorättsaktivisterna i Kina, och låtsas att landet inte behöver mänskliga rättigheter eller demokratiska reformer. Detta har till och med lett till stora bakslag när det gäller den mest grundläggande rättssäkerheten, sade Sing.

Denna misstro visar även Hongkongbornas missnöje med kommunistpartiets mer uppenbara inblandning i Hongkongs angelängenheter, enligt Sing.

–  Kommunistpartiet lägger sig inte bara i politiska reformer, de utövar även en mer omfattande påverkan på vad som händer i Hongkong.

Sing tog upp exemplet med det besök som Wang Guangya, chefen för det kinesiska statliga rådets byråer för Hongkong och Macao, nyligen gjorde i Hongkong. Wang kommenterade offentligt Hongkongs angelägenheter flera gånger, vilket är en varningssignal, enligt Sing.

– 1997 uttryckte kommunistpartiet bara åsikter om principfrågor, men Wang kommenterade specifika saker, såsom den stora klyftan mellan Hongkongs rika och fattiga och andra frågor. Det skadade faktiskt systemet med ”ett land, två system” och sätter ett dåligt exempel, sade Sing. 

– Håller kommunistpartiet på att bereda väg för en mer omfattande och djupgående inblandning i Hongkongs politik i framtiden? Det är definitivt inget bra sätt att följa systemet med ett land och två system, tillade han.

Dessutom berörde Sing hur kommunistpartiet i och med 90-årsdagen av sin tillkomst har börjat pressa regeringen i Hongkong att ”stärka den nationella utbildningen” i skolorna. I praktiken innebär det att kommunistpartiet vill att regeringen i Hongkong ska lära ut mer kommunistideologi och propaganda i skolorna för att hjärntvätta Hongkongs befolkning.

Dessutom har regeringen i Hongkong försökt driva en så kallad ”turordningsmekanism” som syftar på det som sker när en befattning i det lagstiftande rådet blir ledig. Enligt detta nya system ska man inte välja en ny medlem utan ge platsen till den som fick mest röster i förra valet.  Detta är något som kommunistpartiet tydligt ligger bakom och är frågor som folket i Hongkong borde vara uppmärksamma på, sade Sing.

När det gäller varför folkets förtroende för Hongkongregeringen har fallit, sade Sing att allmänhetens missnöje har stigit i samband med flera olika avslöjanden på senare tid. Till exempel har det avslöjats hur regeringen i Hongkong hjälpt grupper som stödjer kommunistpartiet i dess maktsträvanden i Hongkong. Vidare har det varit en affär med oegentligheter kring byggandet av hus till högt uppsatta tjänstemän, missnöje med regionens budget och annat.

Med så mycket offentligt missnöje förväntar sig Sing att många fler människor kommer gå ut på gatorna den 1 juli för att låta kommunistpartiet och regeringen i Hongkong få veta att de inte är glada.

Översatt från” target=”_blank”>