Hongkong söker världens skarpaste hjärnor


Hongkong är på jakt efter världens främsta akademiker. Vissa universitet betalar månadslöner på upp till motsvarande 200 000 kr för att fylla 1000 nya platser.

Enligt South China Morning Post har dessa öppningar uppstått efter att många universitet introducerat utökade fyraåriga kandidatprogram för 2012, program som tidigare var på tre år.

Dessa löneerbjudanden kom även efter att lönereglerna inom utbildningssektorn lättats på. Tidigare var lönerna knutna till position, ämne och erfarenhet.

– Under det tidigare stelare systemet fick alla som innehade samma position samma lön, berättade Paul Lam-Kwan på City University för South China Morning Post.

– Oavsett vilket ämne de arbetade inom så klättrade de på samma lönestege. Vi hade tidigare mycket svårt att anställa bra professorer i vissa populära ämnen såsom ekonomi och marknadsföring. Nu är allas lön förhandlingsbar. Det beror helt på vilken lön skolans chef är beredd att erbjuda en professor.

Det nya systemet sägs vara modellerat efter det amerikanska, där toppföreläsare är bland de högst betalda i världen. De flexibla lönerna förväntas göra så att Hongkongs lönebild blir mer i fas med resten av världens.

– Vi är fullt medvetna
om skillnaden i lön för personal jämfört med Nordamerika, när det gäller ett antal akademiska områden, såsom handel och ingenjörer, sade en talesman för University of Science and Technology till South China Morning Post.

För närarande är en månadslön för en professor med lärosäte omkring 91 300 kr och 79 500 för en professor utan lärosäte. En biträdande professor i Hongkong tjänar mellan 64 000 och 54 000 per månad enligt artikeln.

I USA får man för samma position omkring 105 000 kr per månad.

Det mer flexibla lönesystemet förväntas stärka Hongkongs akademiska ställning nu när Europa och nordamerika befinner sig i ekonomisk kris.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44468/