Hongkong-politiker upprörda över nedtystad strålningsläcka
Kärnkraftverket Daya Bay. (Foto: Wikimedia Commons)


Politiker i Hongkong är oroliga och upprörda över vad de anser är en mörkläggning av en strålningsläcka i ett kärnkraftverk på det kinesiska fastlandet.

Det problemdrabbade kraftverket Daya Bay ligger på halvön Dapeng i Shenzhen i Guangdongprovinsen, 45 kilometer nordost om Kowloon i Hongkong. Under de senaste åtta åren har verket haft många olika bekymmer.

Det senaste och hittills mest allvarliga tillbudet skedde den 23 oktober när ett kylvattenrör i reaktor 1 visade sig vara sprucket och läckte strålning. Allmänheten fick inget veta i tre veckor efter händelsen. 

Det här var det tredje tillbudet under de senaste sex månaderna i Daya Bay-verket. 

Enligt talesmän för verket var incidenten en ”anomalitet” vilket betyder den lägsta nivån av sju möjliga på den internationella skalan för att mäta nukleära och strålningsrelaterade incidenter. 

Apple Daily rapporterade att man fått information den 12 november att det skett en strålningsläcka på Daya Bay. Tidningen sökte bekräfta detta med China Light and Power den 13 november, och den 15 november meddelade HKNIC, som arbetar under China Light and Power, att det skett en läcka den 23 oktober. 

HKNIC:s chef, Chen Zhaoxiong, sade vid en presskonferens att det var under en rutininspektion av reaktor 1 som personalen fann två sprickor, 38 mm och 76 mm långa, på ett 355 mm grovt rör. 

– Detta var en nivå ett-incident och inte allvarlig, sade Chen.

Chen förnekade att det skett något försök att mörklägga händelsen, trots att de inte meddelat allmänheten förrän tre veckor i efterhand, efter att media börjat undersöka saken. Han sade att hemsidan uppdateras varje månad den 15 och det var då man meddelade allmänheten. 

Vissa myndighetsföreträdare i Hongkong upprördes av Chens uttalande. 

James To Kun-Sun, medlem av det lagstiftande rådet, Hongkongs riksdag, sade att det var oacceptabelt att det tog tio daga för China Light and Power att meddela regeringen och 23 dagar att meddela allmänheten. Han sade äve att han kontaktat Hongkongs säkerhetsbyrå för ett akut möte. 
– Jag vill veta vilken byråchef som är ansvarig, han kan koma att betala ett högt politiskt pris, sade To.

En annan rådsmedlem, Cyd Ho Sau-Lan, sade att han tror att China Light and Power inte berättade om läckan omedelbart eftersom man inte ville åtgärda problemet. Han är orolig för att fler allvarliga problem kan uppstå allteftersom kraftverket åldras.

Enligt en talesman för regeringen i Hongkong fick man ett meddelande om läckan från China Light and Power den 2 november och bekräftade omedelbart att det inte fanns någon risk för strålningsskador på miljön eller allmänhetens hälsa. Talesmannen sade att regeringen även instruerade observatoriet att övervaka strålningsnivåerna i området och se till att allmänheten inte försattes i fara.

Hittills i år har det skett tre incidenter på verket. Den 7 maj slutade ett 220 kV reservaggregat för eltillförsel att fungera efter ett blixtnedslag och låg nere i flera timmar. Den 10 juni uppstod problem med temperaturövervakningen och man var tvungen att ersätta trasiga givare. Den 23 oktober sprack ett kylvattenrör och läckte två millisievert strålning ut i omgivningen. En normal röntgenundersökning av buken ger en dos på åtta millisievert.

Den största delen av den el som produceras i Daya Bay går till Hongkong. När verket byggdes 1987 protesterade över en miljon Hongkongbor mot det. 

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/46211/