Hongkong deporterade skaparen av demokratiskulptur
Statyn "Goddess of Democracy" visas upp, 29 maj i Hongkong. (Foto:The Epoch Times)


Hongkongs myndigheter nekade skaparen av en staty tillägnad offren för massakern på Himmelska fridens torg 1989 att komma in i Hongkong.

Chen Weiming, som skapade statyn ”Goddess of Democracy”, anlände till Hongkongs flygplats klockan 11 den 1 juni. Efter att immigrationspersonalen identifierat honom deporterades han tidigt dagen därpå tillbaka till USA.

Innan han deporterades uttalade sig Chen kritiskt om Hongkongs arrangemang med Kina om ”ett land, två system”. Han kallade det ”falskt” och uttryckte sitt missnöje med att myndigheterna i Hongkong konfiskerat två av hans ”Goddess of Democracy”-statyer under förevändning att de blockerat trafiken och att man skulle söka efter narkotika. Han sade att anledningen till deras agerande var att konstverket provocerat vissa personer.

Enligt en nyhetsrapport på sajten Boxun
hade lagstiftaren James To och medlemmar av Democratic Party of Hongkong ordnat ett två timmar långt besök hos invandrarmyndigheterna där de träffade Chen och ansvariga tjänstemän. Chen gav To tillstånd att överklaga att han vägrades inträde, om så skedde. To sade att Hongkongs regering enligt Hongkongs lagar inte hade någon rätt att deportera Chen medan överklagan pågick. Han läste upp Chens uttalande under en motion om den 4 juni i det lagstiftande rådet.

Efter att Chen deporterats anklagade To myndigheterna för att ha försenat att lämna hans överklagan å Chens vägnar till högre uppsatta tjänstemän. To väntade i mer än två timmar vid flygplatsen men immigrationstjänstemännen gav inte ett tydligt svar på huruvida Chen tillåtits komma in i landet eller inte. Så snart To lämnat platsen agerade tjänstemännen genast och vägrade Chen inträde.

To sade att han krävt en kopia på deportationsordern klockan 8 på morgonen den 2 juni för att kunna överklaga, men invandrarmyndigheten faxade inte över ordern förrän klockan 9.50 och kvaliteten på faxet var så dålig att det inte gick att läsa. När ett nytt fax kom klockan 11 hade Chen redan deporterats.

To kritiserade vad han kallade ”avskyvärda metoder”
som myndigheterna tillämpat och sade att han skulle diskutera med Chen om möjligheten att överklaga efter att han kommit hem till USA. To sade att Chen bara ville delta i minnesceremonin i Hongkong den 4 juni och reparera statyn om det behövdes.

För tre år sedan hade Chen inga problem med att komma in i Hongkong, men nu fick han alltså inte komma in precis innan minnesceremonin den 4 juni.

To ifrågasatte Hongkongs regerings motiv att inte släppa in en skulptör i landet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36755/