Höjda priser leder till köphysteri i Kina
Ett snabbköp i Anhuiprovinsen. (AFP/Getty Images)


När snabbköp i Kina började ransonera varor kom rapporter om att flera äldre kunder skadats under den köprusch som följde. Enligt en Pekingbo skyndade sig folk att köpa varor med lång hållbarhet.

Han sade vidare:
– När det blir prisökningar på gryn, matolja, ägg eller kött oroar sig folk och försöker köpa på sig ett lager. Om någon av dessa varor säljer slut blir det panik och folk skyndar sig till affären med det lägsta priset.

En rapport från Kinas nationella statistikbyrå som kom den 11 december visade att konsumentprisindex ökat med 0,6% , vilket är en betydande ökning med tanke på att det sjunkit varje månad sedan sista februari.

Jämfört med november
2008 har matpriserna ökat med 3,2%. Matpriser utgör en stor del av konsumentprisindex och kan också ha drivits upp av det tidiga snöfallet som orsakat störningar i mattransporterna.

Dessutom har myndigheterna själva bestämt priserna för många utav de viktigaste varorna och följaktligen reflekterar inte konsumentpriserna i Kina nödvändigtvis den verkliga tillgången och efterfrågan. Regimen ska nu ändra det systemet för att bygga bort flaskhalsar som den tidigare modellen kan ha orsakat.

Enligt en snabbköpschef skapar köphysterin negativa konsekvenser för konsumenterna. Det kan faktiskt leda till att priserna skjuter i höjden snabbare. Det har även rapporterats om inflation.

En Shanghaibo som ringde in till Sound of Hope Radio sade:
– Nyheterna sade att priset på matolja kommer att öka med 10%, men våra löner kommer inte att öka.

Han jämförde den nuvarande situationen med det vad som hände tidigare med bensinpriserna. När oljepriset var 150 dollar per fat kunde han köpa bensin för motsvarande 3,30 dollar per gallon. När priset sjönk till 75 dollar fick han i stället betala 3,60 dollar per gallon.

En annan Shanghaibo sade att priset på ris fördubblats och en invånare i Peking sade att priset på gröna bönor, gurka och tomater fyrdubblats.

– Alla grönsaker är dyra. Min lön räcker bara till att köpa mat för. En månadslön är inte nog ens för en skjorta eller ett par skor, sade Pekingbon.

Trots att de kinesiska myndigheterna monterat ner många av sektorerna inom planekonomin är priset på många saker fortfarande under regimens kontroll, särskilt de på energi och råvaror.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26691/