Höj rösten för ett fritt och demokratiskt Kina!


Kina är ett fantastiskt land! Det är ett land med över 1, 3 miljarder människor och en närmre 5 000 år gammal kultur vars rikedom överträffar det mesta. Det är ett land med en fantastisk natur, från sockertoppsbergen i den södra Guilinprovinsen till de vidsträckta stäpperna mot Mongoliet i norr. Det är ett land som har över 50 olika folkslag som bidrar till att göra nationen så enormt mångfacetterad och spännande. Och så är det ett land som styrs av det kinesiska kommunistpartiet, ett parti som förstör det kinesiska samhället allt mer för varje dag som går och som förföljer det kinesiska folket på ett sätt som är svårt för oss i väst att föreställa oss.

Det är viktigt att vi se den här skillnaden – skillnaden mellan Kina som land med dess folk, dess kultur, natur och dess historia och så den kommunistiska regimen, det kommunistiska styrelseskicket vars snart 60-åriga regerande förstört så mycket av det genuina Kina. Det är en regim vars politik förstör miljön och saboterar värdefulla ekologiska system, som förföljer demokratiaktivister, bloggare, människorättsadvokater, fackföreningsledare, tibetaner, uigurer, kristna, Falun Gong-utövare, ja hela det kinesiska folket. Det är en regim som censurerar samtliga medier och som fabricerar nyheter för att passa dess egna syften. Det är en regim som stödjer folkmordet i Darfur för att kunna importera billig olja från Sudan. Det är en regim som sätter miljontals av den egna befolkningen i arbetsläger för att ha tillgång till billig arbetskraft, arbetskraft som ska producera varor som säljs till låga priser i väst. Det är en regim som har dödat mellan 60 – 80 miljoner kineser, lågt räknat, sen den grep makten 1949. Det är en regim som förlorat det kinesiska folkets hjärta, men som upprätthåller sin makt genom folkmord, våld, hot, mord, korruption och lögner. Det är en regim som kommer att utnyttja värdskapet för de olympiska spelen för att måla upp en falsk bild av sig själv både inför det kinesiska folket och på den globala scenen. Det är en regim som kommer att använda OS för att skapa en överdriven, fanatisk nationalism.

Det är en kommunistisk regim.

Det är viktigt att vi förstår skillnaden mellan det kommunistiska partiet som kontrollerar det kinesiska samhället på varje nivå och det genuina Kina. Vi måste kunna se den skillnaden och förstå den för att inte bländas och själva ryckas med i den propagandabild som snart kommer att målas upp inför våra och resten av hela världens ögon. Det är en distinktion vi måste kunna göra om vi vill hjälpa det kinesiska folket till en bättre framtid.

I snart sex decennier har Kinas folk dagligen blivit utsatt för propaganda och lögner. Det är ett folk som fortfarande hindras från att få veta sanningen om vad som hände på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Det är ett folk som hindras från att ta del av fria västmedier, som hindras från att surfa fritt på internet, som hindras från att uttrycka sig fritt i bloggar och i chattforum.

I skolan lärs kommunistpartiets historieförfalskning ut. På dagis lär sig barnen sjunga sånger där texten talar om för dem att de ska älska kommunistpartiet högre än deras egna föräldrar. Den dagliga hjärntvätten fortsätter genom Xinhua, nyhetsbyråns konstanta lögner och fabriceringar, genom den statliga televisionen CCTV:s olika kanaler och genom mängder av tidningar, magasin och radioprogram som alla står till kommunistpartiets förfogande och under dess kontroll.

Vad kan vi göra? Hur kan vi i väst stödja en fredlig och positiv utveckling för ett fritt Kina? Vi kan göra det bland annat genom att stödja de medier som arbetar för fri informationsspridning till Kina, vi kan se till att dessa medier får verka fritt och att de har vårt stöd. Vi vet att fria medier är en av de absolut mest grundläggande och nödvändiga förutsättningarna för ett demokratiskt och fritt samhälle. Nu har ett av dessa fria medier belagts med munkavle.

Den från kommunistpartiet oberoende kinesiskspråkiga tv-kanalen NTDTV har hindrats från att fortsätta med sina dagliga sändningar till Kina, 24 timmar per dygn sju dagar i veckan, av det franska satellitföretaget Eutelsat.
I ett samtal med den franska människorättsorganisationen Reportrar utan gränser
avslöjar en anställd på Eutelsat att skälet till detta är pengar och inte tekniska komplikationer som Eutelsat officiellt hävdar. Eutelsat vill in på den kinesiska marknaden och som eftergift till den kinesiska regimen har man stängt ned NTDTV lagom till OS.

Man kan förstå att den kinesiska kommunistregimen ser den fristående tv-stationen som en nagel i ögat. I NTDTV:s sändningar uppmärksammas och avslöjas de ständiga brotten mot mänskliga rättigheter och korruptionen som sker dagligen i Kina. Men att ett västerländskt medieföretag som Eutelsat säljer sig till det kinesiska kommunistpartiet likt en modern Faust för några billiga kopparslantar kommer som en obehaglig överraskning.

Det kanske är dags för oss i väst att vakna och tala om var vi står. Det kanske är dags att vi visar för våra företag att om man ska göra affärer på den kinesiska marknaden så ska man också delge den kinesiska kommunistregimen våra värderingar om demokrati, yttrandefrihet och mänsklig värdighet och inte bara försöka tjäna pengar. Det kanske är dags att vi ser inåt och funderar över våra egna moraliska ställningstaganden så vi inte blir medlöpare till en regim som dödar utan varken ånger eller samvete. Vi har ett val. Det är dags att vi börjar fundera över var vi står och vad vi väljer.