Högt uppsatt säkerhetstjänsteman i Tibet rensas ut
Kinesisk paramilitär polis patrullerar i Lhasa i samband med OS i Peking 2008. En högt uppsatt säkerhetstjänsteman, som drivit en hård förföljelsepolitik mot den tibetanska självständighetsrörelsen, har nyligen rensats ut, enligt officiella källor. (Foto: Teh Eng Koon /AFP /Getty Images)


En högt uppsatt partitjänsteman i den administrativa regionen Tibet, som tidigare var en av de mäktigaste inom den lokala säkerhetsapparaten, har nyligen rensats ut, enligt statlig media.

Regimens antikorruptionsmyndighet, kommissionen för disciplininspektion, meddelade den 26 juni på sin hemsida att Le Dake hade gripits och nu utreds för ”allvarliga överträdelser av partidisciplinen”, vilket är kommunistpartispråk för mutor och maktmissbruk.

Precis som vanligen är fallet när det rapporteras om korruption bland tjänstemän, så gick disciplininspektionen inte in på detaljer i Les fall, och kommenterade inte heller eventuella politiska avsikter bakom det. Men utlandskinesiska sajter som är insatta i det intrikata maktspelet inom kinesisk politik noterade Lis djupa och långvariga kopplingar till den ökände Zeng Qinghong, en av den förre partiledaren Jiang Zemins närmaste allierade. Fram tills 2007 var Zeng medlem av politbyråns ständiga utskott, den lilla elitgrupp som i praktiken styr Kina. Han drev även organisationsdepartementet, partiets personalapparat, och hade andra viktiga funktioner.

Enligt nyhetspublikationen Bowen Press, som är kopplat till sajten Boxun, som är känd för att föra fram kinesisk politisk insiderinformation, så är fallet mot Le Dake länkat till Yang Jinshan, en före detta militärkommendant i Tibet. Yang var i sin tur en underhuggare till Xu Caihou, tidigare en av de mäktigaste personerna inom Kinas militärapparat, som rensades ut och dog förra året.

Pågående trend

Utrensningen av Le tycks ha gått snabbt, eftersom han arbetade som vanligt bara två dagar innan disciplininspektionen slog till.

Le har verkat inom regimens offentliga säkerhetsapparat i nästan hela sin karriär. Han började i Jiangxiprovinsen, och kom senare att leda Tibets departement för offentlig säkerhet fram till 2012. Byn där han föddes ligger nära den som Zeng Qinghong kommer i från, och hela hans karriär har odlats av Zeng, enligt nyhetstjänsten Duowei.

Förtrycket mot den tibetanska självständighetsrörelsen var som hårdast under Les tid som chef för byrån för offentlig säkerhet, enligt Bowen Press.

Utrensningen av Le är en del av en pågående trend där tjänstemän inom säkerhetsapparaten straffas. Innan Le så har även Lu Zhongwei, Majoan och Liang Ke, andra högt uppsatta säkerhetstjänstemän som Duowei beskriver som stående Zeng nära, rensats ut.

Andra som sparkats eller sägs vara under utredning i den här politiska kretsen är Su Rong, vice ordförande för Folkets politiskt rådgivande konferens, och Liu Zhenya, vars son anses ha gjort sig sin förmögenhet med Zengs hjälp.