Högt blodtryck vanligaste orsaken till förtidig död i Kina
Enligt ny forskning är högt blodtryck den vanligaste orsaken till förtidig död i Kina. Traditionell kinesisk medicin och livstil har ersatts av mer västerländsk. På bilden ser man en äldre man som utövar den uråldriga qigongmetoden Falun Gong som har mycket stora hälsofrämjande effekter vid regelbunden träning. (Foto: AFP/Stephen Shaver)


I århundraden har kineserna sökt harmoni och balans mellan yin och yang, qi och de fem elementen för att bevara hälsa och långt liv. I dagens Kina har det gamla synsättet och livsstilen ersatts av det västerländska. Amerikanska och kinesiska forskare, som studerat vuxna kinesers hälsa, har i ny forskning påvisat att förtidig död främst beror på högt blodtryck bland kineser.

I studien har forskarna följt 169 871 vuxna kineser i åldern 40 år eller äldre från år 1991 till år 2005. Olika riskfaktorer, bland annat blodtrycket, mättes upp vid studiens start och sedan gjordes uppföljningar under 1999 och 2000.

Forskarna definierade förtidig död som dödlighet före 72 års ålder för män och 75 år för kvinnor, som var den genomsnittliga livslängden i Kina år 2005.

Det visade sig att den totala siffran för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom, som berodde på högt blodtryck, var 2,33 miljoner dödsfall. Förtidiga dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomsjukdom var 1,27 miljoner. De flesta blodtrycksrelaterade dödsfallen orsakades av stroke.

Sammanfattningsvis drog forskarna slutsatsen att högt blodtryck är den vanligaste riskfaktorn vid förtidig död hos den kinesiska befolkningen och där bör förebyggande insatser ges högsta prioritet för folkhälsan.

Forskare från flera instutioner, bland annat från Tulane University i New Orleans, USA och National Centre for Cardiovascular Disease, Beijing, Kina har samarbetat med studien som publicerats i den medicinska tidskriften Lancet.

Vanliga orsaker till högt blodtryck
är övervikt, stress, matvanor och hög alkoholkonsumtion. Att göra livsstilsförändringar kan ha betydelse för att sänka blodtrycket, såsom att gå ner i vikt, motionera regelbundet, sluta röka, dricka mindre alkohol eller att använda mindre salt i maten.

Enligt traditionell kinesisk medicin behöver människan balans mellan qi (energi, livskraft), de fem elementen (metall, trä, vatten, eld och jord), de åtta principerna (yin, yang, det yttre, det inre, kyla, hetta, brist och överflöd) och de sju känslorna (glädje, ilska, sorg, rädsla, kärlek, avund, lust), för att bevara god hälsa.

Läs mer om traditionell kinesisk medicin: http://www.epochtimes.se/articles/2009/06/29/17382.html