Högskoleelever läser utan att förstå


Högskoleelever som har bra flyt i sin läsning förstår inte nödvändigtvis texten och kan dessutom har minnessvårigheter, enligt en studie vid University of Alberta i Kanada.

Forskarna testade 400 elever på universitetet och fann ”ett betydande antal universitetselever med oupptäckta förståelseproblem (ungefär 5 procent av populationen)”, berättar George Georgiou för Epoch Times via e-post. ”Om bara noggrannhet i läsningen studeras för att identifiera eventuella lässvårigheter så kommer de här eleverna inte att fångas upp.”

Georgiou och hans kollega J P Das studerade vidare elever som kunde läsa flytande men som hade förståelsesvårigheter, och upptäckte att de dessutom hade problem med arbetsminnet.

Arbetsminnet är förmågan att lagra information temporärt för vidare bearbetning. Att räkna matte utantill kräver till exempel arbetsminne.

”Eleverna lägger det mesta av sin tid på att läsa och glömmer betydelsen. De läser och avkodar hela stycket”, förklarar Georgiou i ett pressmeddelande. ”Så när de kommer till slutet glömmer de vad första delen handlade om.”

”Från teoretisk synvinkel kan de brister som observerats i arbetsminnet tillskrivas brister på lägre nivåer i den successiva bearbetningen, det vill säga att bibehålla i minnet och utföra en serie instruktioner i rätt ordning”, berättar Georgiou för Epoch Times. ”För att förbättra sin inlärning behöver de här eleverna specifika strategier för sin läsförståelse.”

Enligt Georgiou vore det till hjälp för de här eleverna att skriva ner det viktigaste i varje stycke medan de läser, och träna genom att läsa texter inom olika slags områden.

”Vi skulle kunna påstå att man genom att låta eleverna läsa annat än sina läxor skulle ge dem en mer omfattande kunskap om världen”, sade han beträffande utbildningen på gymnasiet som förberedelse för eleverna inför högskolan.

Översatt från engelska.” target=”_blank”>