Högskola backar inte för kinesers kritik


Kinesiska studenter på  Högskolan i Gävle har uttryckt oro över att en föreläsning innehåller information om kultiveringsmetoden Falun Gong och har velat ta bort den delen av undervisningen. Något som lärarna anser helt otänkbart.

I höst kommer Gävle högskola att ha cirka 130 kinesiska studenter. Med sig från Kina har de uppfattningen att Falun Gong är ett mycket känsligt ämne, till följd av den mångåriga förföljelse av metoden som pågår där.

Situationen uppdagades när det kom e-post från kinesiska elever som uttryckte besvär över att information om Falun Gong delats ut på skolan.

Historieprofessor på skolan, Roger Kvist, gick i taket av e-brevet. Han ser det hela som ett försök i att stoppa en kommande föreläsning som bland annat skulle innehålla ämnet Falun Gong.

– Vi kan inte anpassa undervisningen för att utländska makter ska bli nöjda, säger Roger Kvist till Gävle Arbetarblad.

– Som historiker tänker man direkt på Tredje riket, hur Sverige lade sig på rygg och blottade strupen under andra världskriget.

En av nyckelpersonerna i Kinaprojektet, Ming Zhao, förklarar det hela med:

– Det är ett ideologiskt känsligt ämne. Vi har många unga kinesiska studenter här som inte vet vad som är rätt och fel. De blir förvirrade.

Olov Dahlin kommer att hålla föreläsningen för lärarna trots motståndet. Han säger:

– Som jag förstår det är hennes avsikt att medvetandegöra mig om att det här är ett känsligt ämne, vilket det är eftersom Falun Gong är förbjudet i Kina. Men vi kan ju inte börja ändra i undervisningen eller undvika att behandla Falun Gong i undervisningen. Det är ett sådant centralt fenomen i dagens Kina. Vi lär ju inte ut Falun Gong. Vi tittar på Falun Gong ur ett akademiskt perspektiv, vilket innebär att vi analyserar det som ett fenomen som kan jämföras med andra religiösa rörelser i Kinas historia och i dag, säger Olov Dahlin.

Susanne Larsson är sjuksköterska i Gävle och en av dem som representerat Falun Gong under högskolans hälsodagar, där de delat ut information.

– Vi ville tala om att det finns en hälsometod som är helt gratis och som är belägen inte alls långt från högskolan, säger hon.

Hon är förvånad över uppgifter i lokaltidningen om att de olovandes skulle ha satt upp affischer och delat ut flygblad på högskolan, eftersom de inte har gjort det.

I går hade Susanne Larsson kontakt med högskolans säkerhetsansvarige Lars Söderberg som bekräftade för henne att han inte kände till att något sådant förekommit, och det skulle han ha gjort om uppgifterna vore sanna.

– Vi har haft tillstånd att dela ut informationen. Nu vill jag att det ska komma något gott ur det här. Jag vill att det ska bli känt hur långt det kinesiska kommunistpartiet är berett att gå för att förfölja Falun Gong, till och med på svensk mark, säger Susanne Larsson, till Epoch Times.