Högre koldioxidutsläpp tillåts om bilsäkerheten höjs


Europaparlamentet har kommit fram till att bilindustrin får svårt att nå de bindande utsläppsmålen för koldioxid och vill därför att forskningsanslagen ska ökas. Samtidigt anser ledamöterna att högre utsläpp kan tillåtas, om de orsakas av obligatoriska säkerhetsåtgärder.

– Jag har stor förtröstan när det gäller kapaciteten hos bilindustrin i EU att med forskning och utveckling kunna klara högt uppställda mål. Det har man visat förr. Våra medborgare vill ha sin bil till en rimlig kostnad, men våra medborgare vet också att klimatförändringarna måste angripas och att det måste ske snabbt, sade Olle Schmidt (ALDE) vid debatten i parlamentet.

Utvecklingen av en ny bil tar mellan fem till sju år och bilindustrin måste därför få tid på sig att anpassa tillverkningen till de uppsatta utsläppsmålen. Parlamentet vill därför att kommissionen inte sätter tidsgränsen före år 2015. Ett genomsnittligt mål skulle då kunna vara 125 gram koldioxid per kilometer för nytillverkade bilar och senare ännu lägre mål.

Man vill alltså ha olika koldioxidvärden för olika fordonstyper. Om man på gemenskapsnivån fastlägger bindande säkerhetsåtgärder för biltillverkningen kan det medföra tyngre bilar, vilka släpper ut mer koldioxid. Detta kommer då att tillåtas utan sanktioner.

Medlemsstaterna uppmanas att öka framtida offentliga forsknings- och utvecklingskostnader med inriktningen att minska koldioxidutsläppen genom förbättrad fordonsteknik.

Fakta

Bilindustrin utgör en av EU:s viktigaste ekonomiska sektorer. Den tillverkar 19 miljoner fordon årligen och svarar för 2,3 miljoner direkta arbetstillfällen. Till det kommer tio miljoner arbetstillfällen i närliggande branscher.