Höga tolkkostnader för Storbritanniens polis


Ökade kostnader för tolkverksamhet tynger ytterligare den redan växande bördan som den brittiska polisstyrkan har på grund av immigrationen.

Tolkkostnaderna för polska invandrare har skjutit i höjden sedan landet blev medlem i EU.

Uppgifter från Freedom of Information visar att stadspolisens utgifter för tolkverksamhet steg med 78 procent på bara ett år efter att polska invandrare tilläts inträde i landet 2004. 2004-2005 uppgick tolkningskostnaden för polacker till 444 818 pund (ca 5,62 miljoner sv kr) för polisen.

Den siffran steg emellertid till 790 382 pund (ca 10 miljoner sv kr) följande år och 985 848 pund (ca 12,5 miljoner sv kr) förra året.

Siffrorna anger hur mycket som använts på frilanstolkar och innefattade inte de tolkar som anställts direkt av Londonpolisen. Inte heller ingår den tolkning som gjorts via telefon i summan.

Politikern Nigel Farage (Independence Party) säger:

– Det råder absolut ingen tvivel om att den senaste strömmen av immigranter till det här landet har lett till huvudvärk för polisen i South East. Utöver detta måste polisstyrkor över hela Storbritannien tackla det stora problemet med att översätta från många olika språk. Regeringen har bildat en enhet som de kallar för Migrant Impact Forum. Nu kan jag berätta för dem vad effekterna av okontrollerad EU-immigration är – en enorm belastning inte bara på polisen utan även på skolor och sjukhus.

Tidigare i år varnade Julie Spence på Cambridgepolisen för att polisen blir allt mer överbelastad av den ökade immigrationen.

Hon presenterade en rapport om effekterna av ökningen av invånarantalet och sade att under loppet av ett år har antalet rattfylleriärenden ökat sjuttonfalt bland arresterade utländska medborgare.

Enbart i östra delarna av England har 83 000 östeuropèer registrerat sig för att arbeta sedan år 2004. Hon hävdar att många av de som burit kniv för självförsvar i sina hemländer tror att de kan göra samma sak i Storbritannien.

– De kommer inte nödvändigtvis hit för att begå brott men man måste förklara för dem vad de får och inte får göra, sade hon till BBC i september. Nyligen inträffade ett mord, en litauer dödade en litauer, och det kunde ha hänt i Litauen men det gjorde det inte.

En talesman för Met sade:

– Tolkservicens omfattning och natur som polisen har som åtagande är en återspegling av skillnaderna i Londons befolkning och representerar dessutom service för interner, brottsoffer och vittnen.

– Det är nödvändigt att vi kommunicerar tydligt med offren och de kriminella för att försäkra att fall som tas upp i rätten inte sätts på spel på något vis. Lagen kräver av oss att utredningarna görs rättvist och med högsta standard.

Översatt från version