Höga självmordstal bland kinesiska migrantarbetare
Arbetare plockar bort virke från en riven byggnad i Wuhan, Hubeiprovinsen. (China Photos/Getty Images)


Inflyttad arbetskraft från den kinesiska landsbygden är nyckelkomponenten i den nuvarande ekonomiska tillväxten i Kina. Som grupp för dock dessa arbetare en hård tillvaro på samhällets botten. På senare år har självmordstalet bland inflyttade arbetare från landsbygden nått alarmerande höjder, vilket dock ignoreras från officiellt håll.

Som exempel har staden Dongguan i Guangdongprovinsen en befolkningsbild där de invandrade arbetarna är sex gånger så många som de lokala. I vissa områden är siffran till och med tio mot ett. Hongkongtidningen The Sun rapporterade att 552 personer begick självmord i staden mellan april och september i år. Nära 400 av dessa var invandrade arbetare enligt First Aid Center i Dongguan.

Sen centrets hotline öppnades har det svarat på nästan 10 000 samtal. Ungefär 80 procent av de som ringde var invandrade arbetare och 20 procent sade att de skulle ta sitt liv.

Enligt en en undersökning gjord 2006 av Nanjing Youth SOS Center har över 10 procent av invandrararbetarna i Nanjing övervägt självmord.

Dålig miljö och brist på stöd

Författaren Zhao Daogong från Shenzhen reste för några år sedan flera gånger till Dongguan för att studera invandrarna. Han säger att de höga själmordstalen bland invandrarna till viss del beror på en känsla av förlust och ensamhet samt även kulturchocken.

– Dessa invandrare är bönder från fattiga områden. Deras hårda arbete bygger städer och berikar stadsbefolkningen, men städerna har inte accepterat dessa människor. De är långt från hem och familj och arbetar under hårda krav. De är diskriminerade och saknar familj och socialt stöd. De lever ett isolerat liv. Invandrararbetarna lever ett deprimerande liv. Deras arbete är mycket hårt och deras arbetsmiljö är full av föroreningar. De tillbringar hela dagarna i verkstäder och äter inte bra. De har inget socialt eller kulturellt liv. Det finns ingen psykologisk balans, helt enkelt, säger Zhao. Många av dessa arbetare är i 20-30 årsåldern. Ofta hemfaller de till självmord som den extrema lösningen på sin frustration.

Ett sätt att försvara sina lagliga rättigheter

Talesmannen för China Labor Watch Cai Chongguo från New York indikerar att kinesiska arbetare från landsbygden vanligen inte har några normala kanaler för att få rättvisa när deras rättigheter kränks. Självmord har blivit ett sätt att söka rättvisa.

– Statistiken visar att obetalda löner är det huvudsakliga skälet till självmord eller självmordsförsök, säger Cai.

Enligt en undersökning från nationella statistikbyrån 2002, där man gick igenom 900 verksamheter i Zhejiangprovinsen visade det sig att uteblivna löner genomsnittligen låg på ungefär 1500 yuan per capita. Kinesiska statliga rådets rapport om kinesiska invandrararbetare från 2006 visar att 48 procent av arbetarna fick betalt i tid medan 52 procent upplevde mer eller mindre vanligt förekommande uteblivna löneutbetalningar.

Moralisk kollaps ett socialt problem

Cai Chongguo tror att den höga självmordssiffran bland kinesiska invandrararbetare pekar på en allvarlig brist gällande arbetsrätt i Kina, såväl som samhällets apati och ointresse inför denna grupp.

– Regeringen ignorerar dem, människor behandlar dem ovänligt och inte ens media har någon sympati för dem. Det är inte bara en fråga om mänskliga rättigheter utan även om en kollapsad moral som blivit samhällsnorm.

Cai anser att den fundamentala lösningen på de höga självmordstalen bland invandrararbetarna är att de etablerar en egen facklig organisation för att stärka sin förhandlingsposition. Han ser dock de hinder som finns för etablerandet av en oberoende fackförening i Kina och ber om mer stöd från civila institutioner och ickestatliga organisationer för att hjälpa denna utsatta grupp.

Översatt från engelsk version