Höga militärer försöker kväsa kraven på förstatligande av den kinesiska armén
Kinesiska armén i träning. (Getty Images)


1 augusti markerar kinesiska Folkets Befrielsearmés 80-årsdag. Kommunistpartiet i Peking har meddelat att uniformerna ska förändras och annonserat ett antal offentliga aktiviteter kring detta. Partiet har också betonat sitt motstånd mot förstatligande av armén. Samtidigt finns röster inom armén som uppmuntrar kinesiska soldater att gå ur kommunistpartiet och inte verka som partiets privata milis. Samma röster uppmanar kinesiska soldater att sätta Kinas fundamentala intressen framför kommunistpartiets och att stödja förstatligandet av armén.

Förstatligande av armén har diskuterats länge. Några generaler har skrivit artiklar i allmänna forum som stödjer förstatligande. På arméns 80-årsdag publicerades ett uttalande från ”Röster från armén” på webbsajten Future China Forum. Där stod:

– Vi meddelar vårt utträde ur alla kommunistpartiets organisationer. Vi är inte längre villiga att tjäna kommunistpartiets armé.

Uttalandet från ”Röster från armén” skapade omedelbar respons från fastlandskina. Yi Junshan, som tidigare tjänade i 12:e gruppen i trupp 94816 publicerade omedelbart sin avsikt att träda ut ur kommunistpartiet. I kommunistpartiets tidning Qiushi fanns den 16 juli en artikel skriven av vice ordföranden i centrala militärkommissionen och tillika nationalförsvarsministern Cao Gangchuan. Där stod bland annat: ”Fientliga styrkor lägger upp Folkets Befrielsearmé för västernisering. Man sprider koncept som en icke partistyrd armé eller ett förstatligande av armén. Man försöker eliminera partiets kontroll över Folkets Befrielsearmé.”

Kommunistpartiets armétidning PLA Daily publicerade också en specialartikel den 3 juli där man förkastar ett förstatligande av armén och betonar kommunistpartiets absoluta kontroll över densamma. Zhao Keming, dekan för nationella försvarsuniversitetet publicerade en artikel i Qiushi som stödde denna artikel. Kommunistpartiet har stärkt sin kontroll över armén. En rapport nyligen avslöjade att många unga soldater hålls fängslade på ett mentalsjukhus i Guanxiprovinsen. Li Dayong, som startade Global Service Center for Quitting the CCP anser att kommunistpartiet kanske inte kommer kunna fortsätta kontrollera folkets befrielsearmé.

Kommunistpartiet började bygga sin datorbaserade armé 2001. Armékårer, divisioner, brigader och regementen är nu utrustade med datorer varifrån man lätt kan komma åt information från internet.

– En del generaler är inte längre villiga att tjäna kommunistpartiet, många har läst ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” och många har lämnat kommunistpartiet, sade Li Dayong.

Översatt från