Höga halter av läkemedel i avloppsvatten i Indien


Höga halter av läkemedel i avloppsvatten har upptäckts i Indien. Ett allvarligt miljöhot varnar Göteborgsforskare.

Forskarna vid Göteborgs Universitet har analyserat vattenprover från ett reningsverk som renar spillvatten från cirka 90 läkemedelsfabriker i närheten av staden Hyderabad i Indien.

I vattnet fann man extremt höga halter av antibiotika som är giftiga för bakterier och växter. Bland annat fann man ciprofloxacin i så hög koncentration som 30 milligram per liter.

– De höga nivåerna av bredspektrumantibiotika väcker oro för att bakterier i vattnet skall utveckla resistens mot läkemedel. Resistensutveckling är en fråga som berör oss alla oavsett var på jorden resistensen uppstår, förklarar Joakim Larsson som lett forskningen i pressmeddelandet från Göteborgs Universitet:

Enligt Joakim Larsson är det viktigt att undersöka läkemedelsindustrier runt om i världen  eftersom de släpper ut högre koncentrationer av läkemedel än vad kommunala reningsverk gör.

Många läkemedelssubstanser som tillverkas i Hyderabad används i produkter som marknadsförs av läkemedelsbolag runt i hela  världen.

Forskningsrönen har tagits fram med stöd från bland annat SIDA och publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Journal of Hazardous Materials.