Höga E-vitaminnivåer i blodet kan ge minskad risk för Alzheimers
Sötmandel, vetegroddar, margarin och vegetabiliska oljor innehåller rikligt av E-vitamin. Bilden visar en försäljare som säljer färska mandlar på en markand i Gaza City den 12 mars 2010. (Foto: Mohammed Abed/AFP)


Höga halter av flera olika komponenter av E-vitamin i blodet kan kopplas till minskad risk att utveckla Alzheimers sjukdom hos personer över 80 år, enligt ny forskning.

E-vitamin består av åtta olika komponenter, men det som oftast har studerats i anknytning till Alzheimers sjukdom är bara en av dessa komponenter, kallad a-tocopherol. I den aktuella studien har forskare vid Aging Research Center, Karolinska Institutet och Institute of Gerontology and Geriatrics, universitetet i Perugia, Italien, närmare prövat om samtliga komponenter i E-vitaminfamiljen kunde ha en skyddande effekt mot Alzheimers sjukdom.

Vid studiens början mätte man de åtta E-vitaminkomponenterna i blodet hos 232 personer över 80 år som samtliga var fria från demens när studien påbörjades. Efter sex år gjordes en uppföljning, då hade 57 personer drabbats av Alzheimers sjukdom.

För att undersöka om det fanns någon skillnad när det gällde utvecklingen av Alzheimers sjukdom jämfördes dem som hade de högsta E-vitaminvärdena med dem som hade de lägsta för att undersöka om det fanns någon skillnad avseende utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Forskarna upptäckte att gruppen med de högsta blodvärdena av E-vitamin hade en lägre risk att utveckla Alzheimers sjukdom, jämfört med den grupp som hade lägre E-vitaminnivåer i blodet.

Trots att forskarna också vägde in andra faktorer som kan påverka sambanden i beräkningarna, visade det sig ändå att risken att drabbas av Alzheimers sjukdom var 45 till 54 procent mindre hos gruppen med höga E-vitaminnivåer.

Forskarna tror att den skyddande effekten av E-vitamin kan vara kopplad till en kombination av ”de olika medlemmarna inom E-vitaminfamiljen”, skriver man i ett pressmeddelande.

En god balans mellan de olika E-vitaminkomponenter är av stor betydelse för hälsan anser forskarna och pekar på risken med att konsumera för mycket av en komponent. Ett exempel är färsk studie som gjorts inom området visar att höga doser av kosttillskott bestående av E-vitaminformen a-tocopherol kan kopplas till ökad dödlighet.

– Gamla människor som grupp är stora konsumenter av kosttillskott med E-vitamin, som då oftast bara innehåller a-tocopherol i höga doser. Våra forskningsrön måste bekräftas men de öppnar för möjligheten att ett balanserat intag av E-vitamin kan ha en skyddande effekt mot demenssjukdomar, säger Francesca Mangialasche, doktorand vid Karolinska Institutet, som lett studien.

– Ungefär 70 procent av alla demensfall förekommer hos personer över 75 års ålder. Om det kan bekräftas att E-vitamin har en skyddande effekt för personer över 80 år kommer den här nya kunskapen att få stor betydelse både på individ- och samhällsnivå, säger Mangialasche.

Studien har publicerats i julinumret av Journal of Alzheimer’s Disease

Fakta: E-vitamin

E-vitamin är ett fettlösligt vitamin och antioxidant. Att E-vitamin existerade insåg Herbert McLean Evans, då professor i anatomi vid University of California, USA, 1922 när han gjorde experiment på råttor. 
Idag är vad vi kallar E-vitamin en familj med åtta besläktade antioxidanter. Fyra tokoferoler: alfa, beta, gamma och delta, och fyra tocotrienoler: alfa, beta, gamma och delta. Alfa-tocoferol anses ha det högsta näringsvärdet. Alfa-tokoferolerna är de vanligast förekommande i livsmedel och E-vitamin används ofta synonymt med tokoferoler eller alfa-tokoferol.

Källa: Nyfiken Vital