Hög nota för fler uppehållstillstånd


Statens kostnader för migrationsområdet växer nu snabbt. 2010 beräknas den till 12,2 miljarder kronor, en fördubbling från 2005. Inte bara mängden asylsökande ökar, utan också andelen som får uppehållstillstånd.

Svensk migrationspolitik förändrades den 1 april i fjol. En ny utlänningslag började gälla samtidigt som utlänningsnämnden ersattes av ett domstolsförfarande.

I samband med detta steg kraftigt den andel asylsökande som i Migrationsverkets första prövning beviljades uppehållstillstånd, visar en genomgång TT gjort.

Åren före lagändringen (2003 till 2005) fick i genomsnitt 13 procent av de sökande stanna.

Under 2006, då det nya systemet började gälla, beviljades däremot 42 procent uppehållstillstånd. Migrationsverkets prognoser för åren 2007 till 2010 pekar mot en nivå på runt 40 procent bifall. Samtidigt har mängden sökande mer än fördubblats sedan 2005.

-Utfallet beror inte på att lagen i sig är mer generös, säger Krister Isaksson, ansvarig för prognoser och analys vid Migrationsverket.

Mycket få sökande klassas som flyktingar och får asyl. I stället får de flesta stanna på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter,” det begrepp som ersatt det gamla ”av humanitära skäl.”

Den stora ökningen i andel uppehållstillstånd beror enligt Isaksson på att praxis gentemot sökande från Irak blivit mycket mer tillåtande, i takt med att situationen i landet förvärrats.

Samtidigt har irakiernas andel av de sökande ökat kraftigt. De väntas i år utgöra hälften.

Fredrik Malm, folkpartiets talesman i flyktingfrågor, anser att oavsett om det kommer många flyktingar ett år och färre ett annat så ska Sverige klara av kostnaderna.

-Vi måste förbättra integrationen i det svenska samhället och se till att fler får jobb, säger Malm, som menar att flyktingarna på sikt är en tillgång för landet.

Det är förvånande är att den nuvarande regeringen inte ”skapat en beredskap” för utvecklingen, anser Thomas Eneroth (s) vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott . En sådan fanns inför Irakkrigets start, men då kom inte flyktingarna, säger han.

-Regeringen gör tvärtom: lägger ned Integrationsverket, vilket knappast skapar bra förutsättningar för mottagandet. Dessutom ger man inga besked till kommunerna om deras förutsättningar. Från vår sida är vi förvånade över passiviteten. Det enda vi hört är att Tobias Billström delat ut flygblad på den moderata kommunkonferensen för att få åtminstone någon moderat kommun att ta emot flyktingar, säger Eneroth.