Hög gifthalt i Vänerns feta fiskar
(Foto: AFP/Janek Skarzynski)


Gifthalterna i fet matfisk från Vänern minskar inte i den takt man hoppats på. Därmed lär Livsmedelsverkets rekommendation om att högst en gång i veckan äta exempelvis gädda, gös eller lax fångad i Vänern kvarstå.

Därmed lär Livsmedelsverkets rekommendation om att högst en gång i veckan äta gädda, abborre, lake, gös, öring och lax fångad i Vänern kvarstå, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Trots att utsläppen av miljögifter i Vänerns vatten har minskat betydligt de senaste 30 åren är halterna av PCB, kvicksilver och dioxin i den feta matfisken för höga.

– Troligen är det gamla synder som ligger i bottnarna i Vänern och det kan också ligga i förorenade områden i vattendrag uppströms från sjön, säger Agneta Kristensen, biolog vid Vänerns vattenvårdsförbund, till Ekot.