Hjulmönster i Mellanöstern liknar Nazcalinjerna
Skärmbild från YouTube av ett hjul från området Azraq i Jordanien. (The Epoch Times)Skärmbild från YouTube av ett hjul från området Azraq i Jordanien. (The Epoch Times)

Skärmbild från YouTube av ett hjul från området Azraq i Jordanien. (The Epoch Times)

Tusentals hjulformade mönster som liknar Nazcalinjerna i Peru har upptäckts tvärs över Mellanöstern, från Syrien till Saudiarabien.

Stenformationerna är synliga från ovan med användning av satellitkartor och flygfoton. De första upptäcktes redan 1927 av en pilot men genom att nyttja Google Earth kan forskarna nu undersöka hela omfattningen.

Under ledning av arkeologen David Kennedy från University of Western Australia kommer ett forskarteam att redogöra för sina upptäckter i tidskriften Journal of Archaeological Science

– När man är där på plats kan man ibland skönja något som liknar ett mönster, men det är inte så lätt, sade Kennedy till Live Science.

– Men om man kommer upp ett trettiotal meter så blir det för mig klart och tydligt hur formen är.

Dessa så kallade ”hjul” har olika utseende och är mellan 25 och 70 meter i diameter. Bland formerna finns drakar, pendanger (linjer av stenrösen som strålar ut från forntida gravplatser), murar och rektanglar. En del av dem har ekrar inuti.


En skärmbild från YouTube som visar en samling hjul med ekrar som ser ut som bubblor. (The Epoch Times)

En skärmbild från YouTube som visar en samling hjul med ekrar som ser ut som bubblor. (The Epoch Times)

De kan vara isolerade eller samlade i grupper, och tenderar att finnas på lavafält. Lokalt bland beduinstammarna är de kända som ”verk av de gamla”, och tros vara åtminstone 2000 år gamla, vilket skulle göra dem äldre än Nazcalinjerna.

Dessa peruanska geoglyfer – konstverk på marken – tros ha skapats av folket i Nazcakulturen som levde mellan 200 f Kr och 700 e Kr. Det finns teorier om att de har en koppling till UFO:n, eftersom de bara är synliga från höga höjder.

– Bara i Jordanien har vi långt fler stenkonstruktioner än i Nazcalinjerna, långt mer omfattande i det område de täcker, och mycket äldre, sade Kennedy till Live Science.

I Saudiarabien innehåller
vissa av de cirkulära hjulen två ekrar som som ofta linjerar med den riktning i vilken solen går och upp och ner. Ekrarna i hjulen i Jordanien och Syrien verkar dock inte ha någon astronomisk linjering.

Innan Google Earth fanns spekulerade arkeologerna i att strukturerna skulle kunna vara rester av hus och kyrkogårdar.

– Det tycks finnas en övergripande kulturell sammanhängande enhet i det här området där människor kände att det fanns ett behov av att skapa cirkulära konstruktioner, sade Kennedy och tillade att syftet med dem förblir okänt.

Fysikern Amelia Sparavigna på Politecnico di Torino i Italien sade till Live Science via e-post att stencirklarna kan ha varit platser för dyrkan av förfäder eller för ritualer kopplade till säsongsbetonade och astronomiska händelser.

Översatt från engelska