Hjärtinfarkt farligare för kvinnor än män
En hjärtinfarkt orsakas oftast av att hjärtats kranskärl har täppts till och hjärtat får inte det syre det behöver då blodflödet hindras. Tillståndet kan vara livshotande och patienten behöver akut vård. (Foto: Jean- Sebastien Evrard/AFP)


Dödlighet efter hjärtinfarkt är högre bland kvinnor än män, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Trots att dödligheten i kranskärlsjukdomar har minskat avsevärt de senaste decennierna så är risken för medelålders kvinnor att dö efter sin första hjärtinfarkt fortfarande betydligt högre än för männen i samma åldersgrupp.

Mellan 2005 och 2010 dog nästan fyra kvinnor av hundra inom en månad när de sökt vård för sin första hjärtinfarkt. Bland männen dog två av hundra efter hjärtinfarkt inom en månad. Det innebär att andelen avlidna kvinnor är 63 procent högre än för män.

”En viktig förklaring till det verkar vara att kvinnorna har flera andra sjukdomar samtidigt, som högt blodtryck, diabetes, stroke, eller KOL, vilket ökar risken att de dör, och om man tar hänsyn till detta minskar skillnaden till 44 procent säger doktoranden Johanna Berg vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet”, i ett pressmeddelande.

Det har också visat sig att symtomen för hjärtinfarkt skiljer sig mellan könen. Medan männen oftare får bröstsmärta så söker kvinnorna vård för illamående, yrsel, hjärtklappning och smärtor i ryggen.

Avhandlingen visar också att männen oftare än kvinnor, dör i hjärtinfarkt innan de hinner till sjukhuset.

”Det är svårt att veta vad det beror på, men det har spekulerats i att fler män historiskt sett varit rökare och att det kopplas till större allvarligare infarkter som gör att de inte hinner till sjukhus”, säger Johanna Berg.