Hjärtat har liknande funktion som hjärnan
(Shutterstock*)


Den moderna vetenskapen har bekräftat det som människor kände till redan i forntiden – att hjärtat är ett centrum för högre visdom. Faktum är att det kan minnas saker och fungerar rätt så likt hjärnan.

Hjärtat har en struktur som liknar hjärnans. Det har ett invecklat nätverk av nervceller, neurotransmittrar, proteiner och stödjande celler.

”Det finns en hjärna i hjärtat, metaforiskt uttryckt”, säger Rollin McCraty på HeartMath Institute, en ideell organisation som erbjuder behandling baserad på kopplingen mellan hjärtat och hjärnan. ”Hjärtat innehåller neuroner och ganglioner som har samma funktion som i hjärnan, som till exempel minnet. Det är ett anatomiskt faktum”, säger han.

”Det människor inte känner till så väl är att hjärtat faktiskt sänder mer information till hjärnan [än vad hjärnan sänder till hjärtat]”, tillägger han.

J. Andrew Armour myntade 1991 termen ”hjärthjärna”. Han har också kallat hjärtat ”en liten hjärna”.

Enligt Harvard Medical School påverkar kemiska ”konversationer” mellan hjärtat och hjärnan båda organen. Depressioner, stress, ensamhet, en positiv livsåskådning och andra psykologiska faktorer påverkar hjärtat. Hjärtats hälsotillstånd kan också påverka hjärnan och sinnet.

Alltmedan neurokardiologin (studier av kopplingen mellan hjärnan och hjärtat) utvecklats har forskarna upptäckt att negativa känslor gör både hjärtrytmen och mönstret för hjärnvågorna osynkroniserade.

Stressreaktioner sliter till exempel på kroppen och bidrar till högt blodtryck, utveckling av åderförkalkning och förändringar i hjärnan som kan skapa oro och depression, enligt Harvard Medical School.

Omvänt, när en person upplever positiva känslor är hjärtrytm och hjärnvågornas mönster harmoniska och sammanhängande.

Hjärtat som organ är kopplat till konceptet om hjärtat som ett emotionellt centrum. Hjärtat sänder meddelanden genom fysiska banor till hjärnan, som sedan tolkar dem som känslor.

“Hjärtslagen liknar morsekoder, och dessa meddelanden är en reflektion av ens känslomässiga tillstånd”, förklarar MCraty.

McCraty har arbetat som psykofysiolog i nästan 30 år. En teknik han arbetar med genom HeartMath Institute är ”hjärtfokuserad andning”.

När patienten andas djupt riktar han eller hon uppmärksamhet mot hjärtat, vilket ”skiftar fysiologin och underlättar förändringar i kroppsrytmen”, säger McCraty.

Hjärtats och hjärnans mönster har mätts upp för att observera effekten av den här tekniken och större koherens uppvisades.

*Bild på ett hjärta och en hjärna från Shutterstock

Översatt från engelska