Hjärntvättskampanj med tortyr förstör identiteten
På grund av att Chen utövar Falun Gong, greps han år 2000 och skickades till Tuanhes arbetsläger utanför Peking. (Foto: Epoch Times)


Chen Gang vet vad det innebär att bli hjärntvättad.

Numera bor Chen Gang, 38 år, i USA. Han var tidigare logistikchef för Carlsbergs bryggeri i Peking. Han är uppväxt i en musikalisk familj, fadern var dirigent för Pekings filharmoniska orkester och modern flöjtist i samma orkester, han själv spelar fagott.

På grund av att Chen utövar Falun Gong greps han år 2000 och skickades till Tuanhes arbetsläger utanför Peking. Han fick utstå 18 månaders fångenskap och tortyr tills själen bröts ner och han gick med på att bli ”transformerad”.

Han sade att polisen ”fortsatte med tortyren tills de utplånade all min värdighet, min oskyldighet och min tro. De tvingade mig att bli någon som jag hatar, de besudlade min karaktär och själ och de trampade på mitt hopp om dignitet och förnuft. De tvingade mig till ett tillstånd av ånger, skam och självbesvikelse”.

Vad det kinesiska kommunistpartiet (KKP) gjorde mot Chen, ämnar det att göra mot 75 procent av de Falun Gong-utövare man känner till i Kina, enligt dokument tillgängliga på lokala kommunistpartiets webbsidor och interna partidokument som Falun Dafa Information Center har tagit del av.

Den nya treåriga kampanjen kommer att kosta miljarder, och beroende på hur pass effektiv man är på att få tag i utövare, kommer den att rikta in sig på miljontals eller tiotals miljoner offer.

Man skulle kunna säga att partiandan i KKP som erövrade Kina, skapades genom masshjärntvätt. På 1940-talet tillämpade KKP olika metoder för hjärntvätt (även kallad omskolning, omvandling, tvångsomvandling, tankereform eller ideologisk omprogrammering) på sina egna kadrer i berget kring militärfästen i Yan’an, medan anti-japanska kriget utkämpades.

Efter att partiet tog makten användes samma metoder för att eliminera vissa grupper av allmänheten, i synnerhet intellektuella, ”kapitalistfarare” och envisa ”borgerliga element”. Samtidigt som varje ny kampanj sattes igång, blev nya grupper måltavlor för tankereform.

I början av juli 1999, som en del av en systematisk åtgärd, beordrad av den dåvarande högsta ledaren, Jiang Zemin, att utplåna Falun Gong, fokuserade KKP på att ”transformera” Falun Gong-utövares tankar.

Falun Gong, också känt som Falun Dafa, är en traditionell kinesisk andlig disciplin som består av fem meditativa övningar och en moralisk undervisning baserat på principen sanning, godhet och tålamod. Enligt kinesiska tjänstemän i början på 1999 fanns det vid den tiden 70-100 miljoner utövare i Kina.

Studiekurser organiserades genast och partimedlemmar tvingades avsäga sig Falun Gong och ge sitt fulla stöd till partiet. Dessa kurser hade liknande format som de revolutionära högskolorna som sattes upp runt om i Kina på 1950-talet där syftet var indoktrinering av de intellektuella.

Den anständigare utformningen för indoktrinering, som i början användes för partimedlemmar som utövade Falun Gong, är snarare ett undantag än en regel. Det vanligaste är att Falun Gong-utövare har omskolats i fängelser, arbetsläger eller institutioner – och fokus ligger ofta på tvång genom våld framför rena politiska studier eller diskussioner, enligt en analys som utövare har publicerat på internet.

Jingduan Yang är chefsläkare för Tao Institute of Mind & Body Medicine i Filadelfia, och har gjort intervjuer med Falun Gong-utövare som blev offer för statskampanjen att omskola dem. Han säger att den grundläggande processen i hjärntvätten handlar om att kontrollera informationen och friheten för individen i fråga, vilket skall leda till att deras välbefinnande och överlevnad beror på hur de accepterar den informationen.

– Det finns tre huvudelement i hjärntvättsprocessen. För det första, total kontroll över en persons fysiska, ekonomiska och sociala existens. För det andra, repetitiv exponering för information eller värderingar som de måste acceptera för att överleva. För det tredje, våld eller tortyr om man vägrar att ta till sig informationen, sade Yang i en intervju.

– Samtidigt som man upplever fysisk tortyr och repetitiv exponering till samma information, kommer instinkten att överleva få fångarna att börja acceptera värderingarna och informationen som de får, sade han.

– Ibland börjar de till och med att starkt tro på den.

Förr i tiden syftade ”värderingar och information” på marxism-leninism, Mao Zedong-tänkande (Maoism) och en korrekt förståelse av ”motsägelser bland folket” och andra kommunistiska slagord.

I dag syftar hjärntvätten av Falun Gong-utövare att övertyga dem att deras tro är ond, skadlig och självisk.

De gamla metoderna används och kompletteras med tidigare lärda erfarenheter och forskning. Sedan 1999 har åtskilliga bidrag gått till kinesiska samhällsvetare och psykologer för att de skall lära sig att göra transformeringsprocessen effektivare, enligt Sun Yanjun, som fram till 2009 var professor för psykologi vid Capital Normal University i Peking.

Pressen att ge efter kommer inte bara när utövare är i fångenskap, utan från samhället i stort. Vänner, familj och arbetsplatser kan alla lida av ekonomiska förluster och andra konsekvenser om utövaren vägrar att ge vika för sin tro.

Tidigare stämplade man någon som klassfiende utifrån deras föräldrars bakgrund och de blev effektivt ”dömda”, sade Yang.

Falun Gong-utövare som i dag avsäger sin tro skonas från våld. Men som ett tecken på att transformeringen är äkta, förväntas utövaren alliera sig med sina hjärntvättare.

– Om du är villig att bli transformerad kommer de dessutom att använda dig för att transformera andra. De lovar dig många fördelar om du transformeras såsom att du kan få ditt arbete tillbaka, få din familj att besöka dig och även få bra mat och så vidare, sade Yang.

– Omfattningen av att organisera denna hjärntvättsprocess är enorm, sade Yang.

De som inte går med på transformeringen får en brutal behandling. Falun Dafa Information Center har nyligen rapporterat flera dödsfall av utövare kort efter att de rövats bort och skickats till hjärntvätt – kanske ett tecken på att den nya kampanjen intensifierar åtgärderna mot Falun Gong.

Chen förvägrades sömn, och vanligtvis fick han sova 2-4 timmar per dygn. Om han råkade somna, fick han sparkar och slag av vakterna. En gång hölls han vaken 15 dagar i sträck.

Han gavs stötar flera gånger av högvoltselbatonger. Batongerna brände sönder hans hud, hela hans kropp kunde skaka och elektriciteten påverkade nervsystemet. Chen beskrev elstötarna som om han brann i eld eller bets av giftiga ormar.

Den farligaste tortyr han gick igenom kallades ”pressa bäddplanka”.

Vakterna värvade tio fångar som misshandlade honom tills hans ansikte var oigenkännligt. Chens ben och fötter bands sedan tätt ihop och armarna bands bakom ryggen. Halsen bands sedan tätt mot benen så det kändes som att han kvävdes. Han knuffades sedan under en bäddplanka av trä och fångarna stod ovanpå bäddplankan.

Chen sade att han trodde att hans ben skulle gå av. Efter denna tortyr kunde han inte gå på två veckor. Vid samma tidpunkt som Chen genomled detta, blev en utövare vid namn Lu Changjun förlamad av denna tortyr.

– Jag kommer aldrig att kunna glömma denna plåga. Jag var täckt av sår, ryggen var skadad och jag låg i sängen som en död fisk, oförmögen att röra mig. Det enda jag hörde var de plågsamma skriken från andra Falun Gong-utövare som torterades. Tårar strömmade nedför ansiktet. Jag tänkte att helvetet kan inte vara värre än detta.

Till slut gav han vika och skrev ett transformeringsuttalande samtidigt som polisen filmade det, för att sedan tvinga honom att läsa upp det.

– Jag ångrar fortfarande att jag gjorde detta. Jag ville bara behålla den lilla platsen i mitt hjärta som är min, som är jag: det här är vad jag tänker… Jag ville behålla detta som ett rent land i mitt hjärta, men för att de skulle få sina bonusar använder de alla slags metoder för att ta ifrån detta lilla rena land från ditt hjärta. Detta är vad de kallar omskolning och som vi kallar hjärntvätt, sade Chen nyligen i en intervju.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/45353/