Hjälp Kina att gå rätt väg
Kinas premiärminister Wen Jiabao är i Sverige måndag till onsdag. (Foto: Lintao Zhang/Getty Images)


Kinas premiärminister Wen Jiabao kommer till Sverige på måndag. Det ger enligt regeringskansliets hemsida möjlighet att föra ”dialog med premiärminister Wen kring politiska, ekonomiska och internationella frågor”. Den chansen får vi inte missa.

Ett tema som inte nämns är de mänskliga rättigheterna, men jag hoppas att även de finns  med i planeringen. Ämnet går inte att undvika när det handlar om Kina, det vet alla som har den minsta kännedom om hur landets befolkning har det. Den utsätts för religiös och politisk förföljelse, åsiktsförtryck, godtyckliga fängslanden, fler avrättningar än statistiken rymmer. Listan kan göras längre. Samtalet mellan statsminister Reinfeldt och premiärminister Wen kan ta sin tid.

Det politiska läget i Kina är oroligt. Stridigheterna inför maktskiftena vid höstens partikongress är på sina håll heta. Det har blivit uppenbart i den senaste tidens politiska turbulens, där den högt uppsatte Bo Xilai, fram till nyligen partichef i storstaden Chongqing, fick sparken. Han har anklagats för inblandning i förföljelsen av Falun Gong. Men alla är inte som han.

I Kinas toppskikt finns helt uppenbart de som är riktigt dåliga, som förföljer, torterar, korrumperar och förstör landet och dess befolkning. Detta är väl dokumenterat av FN, Amnesty international och andra människorättsorganisationer. Hoppet att nå dessa förhärdade personer med sunda argument är litet. Men det finns också andra krafter. Personer som fastnat i det kommunistkinesiska klistret men som kan vara mottagliga för omvärldens hjälp och vill förbättra landet. Det är dessa vi behöver inrikta oss på.

Som Epoch Times i flera artiklar, liksom flera kinesiska webbtidningar, har visat är den känsliga Falun Gong-frågan central i den kinesiska maktkampen. 

Premiärminister Wen Jiabao har öppet tagit avstånd från förföljelsen av Falun Gong.

Här behöver Wen Jiabao omvärldens hjälp. Att – i ett samhälle där så mycket handlar om kamp, pengar, framgång och att rädda anseendet – våga välja samvetets röst och rättsmedvetandets väg, det kräver mod. För att bli modig behöver man trygghet och stöd.

I samband med Wen Jiabaos besök kräver Svenska föreningen för Falun Dafa att de ansvariga för förföljelsen ställs inför rätta.

Anklagelserna riktas bland annat mot Kinas förra ledare Jiang Zemin, liksom Luo Gan, chef för 610-byrån (Kinas ”Gestapo” mot Falun Gong), Zhou Yongkang, högste ansvarige för landets polisväsende samt ovan nämnde Bo Xilai, som för övrigt polisanmäldes av Falun Gong-utövare i Sverige i samband med ett besök år 2007.

Premiärministern ska bland annat besöka Volvo, träffa den svenske kungen, statsministern och handelsministern. Det är min förhoppning att de personer han möter passar på att påverka i positiv riktning. Att de talar om hur det kinesiska folket har det; utan mänskliga rättigheter ger Kinas alla pengar bara kortsiktig förströelse. Jag hoppas att de kräver öppenhet och att landet börjar styras av lagar.

Jag tror att alla svenskar bryr sig om hur Kina utvecklas. De som inte gör det nu kommer med största sannolikhet att göra det om några år – när det kan vara för sent om inget görs nu. Mittens rike är en jätte som inom några år väntas dominera den internationella arenan. Och vi vill hellre ha en snäll än en elak jätte, eller hur?