Historiska hus erhåller miljoner


Lokala kulturarv är i fokus för projektet Hus med historia. Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor till satsningen som pågår i två år.

– Det här är ett sätt att uppmärksamma det viktiga arbete som hembygdsrörelsen gör för att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Fler människor får tillgång till kulturarvet, men projektet skapar också nya arbetstillfällen och utvecklar besöksnäringen, säger riksantikvarie Inger Liliequist i ett pressmeddelande.

Det är Sveriges Hembygdsförbund som driver projektet. Pengarna går främst till byggnadsvård och information. Förra året genomförde man nästan 300 byggnadsvårdsåtgärder i 140 hembygdsföreningar med hjälp av bidraget.

– Bidragen är viktiga för att öka tillgängligheten och människors deltagande i kulturmiljöarbetet, säger Inger Liliequist.

Fakta:

I Sverige finns drygt 2000 hembygdsföreningar och cirka 1400 hembygdsgårdar med flera tusen byggnader.

Sveriges Hembygdsförbund har runt 450 000 medlemmar

Källa: Riksantikvarieämbetet