Historisk kuriositet: Forntida egyptier kan ha gjort affärer med den nya världen
Sarkofagen av kung Tutankhamon, känd som barnfarao, förblir tom i hans gravkammare efter att mumien placerats i en glasurna. Mumier av den härskande klassen upptäcktes innehålla betydande mängder nikotin och kokain vilka var ämnen som bara ansågs finnas i Amerika på den tiden. (Foto: Cris Bouroncle / AFP / GettyImages)


Bland vissa vetenskapliga och historiska kretsar har tanken om att andra nationer besökte Amerika innan Christopher Columbus gjorde sin historiska resa 1492, blivit mer accepterad.

Det finns ett växande antal bevis som stöder vikingarnas resor till den nya världen för omkring tusen år sedan. Andra teorier tidsbestämmer även resor från Kina till Amerika till någon gång runt 1420.

Men det finns överraskande bevis för att de gamla egyptierna hade besökt eller hade haft  kontakt på något sätt med Amerika så tidigt som tusen år före Kristus.

Det mest spännande fyndet är från München, Tyskland, där en tysk forskare Svetla Balabanova av en händelse upptäckte förekomsten av nikotin och kokain i flera egyptiska mumier. Dessa mumier tillhörde den härskande klassen och bland dem fanns mumien av prästinnan Henut Taui, som dog för 3 000 år sedan.

År 1992, då man började i större omfattning göra noggranna kemiska analyser av mumier, verkade det vara naturligt att göra ett drogtest. Men Balabanova förväntade sig inte att hitta stora mängder av ämnen som endast hittades i Amerika – nikotin från tobak och kokain från cocaplantan, som ansågs inte ha blivit exporterade till utlandet före den viktorianska eran.

Testerna tänktes först vara förorenade. Senare tänkte man att mumier var förfalskningar från tiden när kungen av Bayern ursprungligen köpte dem. Men efter verifiering och otaliga tester, och när man fick liknande resultat med andra specimen, bestämdes det att det oförklarliga måste vara sanningen.

Ursprungligen hade man antagit att de gamla egyptierna enbart hade företagit sig resor på Nilen med liten kunskap om hur man kunde färdas över öppet hav. Enligt Archaeology News Network kunde man emellertid se bevis på, i hantverk och lastcontainrar, att egyptierna kunde resa, och företog sig resor i öppet vatten, däribland Röda havet.

En unik men ännu obekräftad teori placerar fornegyptiska upptäcktsfärder så långt bort  som till sydvästra USA. Det sägs att 1909 uppdtäckte två Smithsonian-finansierade upptäcktsresanden, S.A. Jordan och G.E. Kinkaid, några grottor i Grand Canyons Marbleregion.

Grottorna sades innehålla en mängd  artefakter liknande egyptiska artefakter, såsom plattor med hieroglyfer. Deras erfarenheter publicerades i Arizona Gazette den 5 april 1909. Tyvärr har Smithsonian Institution inga uppgifter om att man hittat egyptiska artefakter i sydvästra USA.

Annu idag går det inte att säga säkert i vilken omfattning de fornegyptiska kontakterna skedde med Amerika. Tills mer bevis grävs fram förblir ämnet kvar i historisk limbo.

Översatt från engelskaEn mumie från forntida Egypten visas under utställningen ”Treasures of the World’s Cultures: The British Museum After 250 Years” i Capital Museum den 15 mars, 2006 i Beijing, Kina. Enligt vetenskapliga rön kan de gamla egyptierna ha haft kontakt med Amerika så tidigt som tusen år före Kristus. (Foto: China Photos / Getty Images)