Hinduer trakasseras värre i Storbritannien än i Indien
Kvinna från daliterna under ett buddhistiskt massmöte i Mumbai 2007. Under detta möte valde 5000 personer från de lägre hinduistiska kasterna att konvertera till buddhism. (AFP PHOTO/ Sajjad HUSSAIN)


Trakassererier som bottnar i kasttänkandet är vanligt bland de många indiska hinduer som bor i Storbritannien. Regeringen får kritik för att inte ha satt in åtgärder.

Problemet är knutet till Storbritannien uppger aktivister, som menar att det behövs åtgärdas på liknande sätt som rasismen. I Indien har kastsystemets inflytande minskat kraftigt sedan mitten av 1950-talet.

Davinder Prasad, ordförande i människorättsgruppen Cast Watch UK, tror att tidiga indiska immigranter i Storbritannien har hållit fast vid de traditionella värderingarna.

Följden har blivit att personer från de lägre kasterna stöts ut ur den sociala gemenskapen av etniska indier ur de högre kasterna.

Enligt Davinder Prasad förnekas problemet.

– Jag flyttade från Delhi på 1980-talet och upplevde aldrig kastdiskriminering där, och jag trodde aldrig att jag skulle finna den i England.

– När man frågas efter ens efternamn får de reda på vilken kast man tillhör. Alla sikher använder samma efternamn så de avgör ens kast utifrån vilket tempel man går till, säger Prasad.

– Så fort de får veta att man är från en lägre kast får man problem. De vill inte ha med en att göra, ens barn blir mobbade i skolan och om man går på universitetet så pratar ingen med en.

Indiens kastsystem härrör från de hinduiska Vedaskrifterna som delade upp samhället i fem skikt, vilka i sin tur delades upp i underkategorier. Längs ner finns daliterna, eller ”de oberörbara”, ett namn de fick på grund av att de ansågs ”orena”.

Det finns 50 000-250 000 daliter i Storbitannien som saknar skydd mot diskrimerering.

Enligt Prasad uppmärksammas inte problemet på grund av att de drabbade inte vågar träda fram.

– De som sysslar med det förnekar det. De som är utsatta skäms för att träda ut i de offentliga och säga att de är offer. Det är en komplicerad situation.