High school-elev lärde om andra kulturer
Sara Gharagozlou. (Foto: Dan Sanchez/The Epoch Times)


Eftermiddagen den 19 januari var varm och solig. Folk kom från hela Los Angeles-området till den nyöppnade Nokia-teatern för att uppleva Divine Performing Arts Chinese New Year Spectacular.

High school-studenten Sara Gharagozlou kom från Playa Del Rey med en vän som introducerat föreställningen för henne.

Först var hon orolig för att det skulle ta tid ifrån hennes arbete med en rapport till skolan. Hon förstod dock snart att detta var ett värdefullt tillfälle att få mera insikt i andra kulturer, till nytta för hennes politiska studier.

– Scenen med modern som tatuerar in ”tjäna landet lojalt”, som beskriver övergången från ung man till krigare var den intressantaste för mig, säger Sara Gharagozlou.

Jag lärde mycket om mansrollen i den kulturen och känslan av ansvar som präntas in i dem redan i unga år.

Sara observerade att de olika dansstilarna för män och kvinnor tydliggjorde deras olika roller i samhället.

– Männen tog kommando medan kvinnorna var graciösa och reserverade.

– Jag har många vänner och familjemedlemmar som är intresserade av kultur och jag rekommenderar dem att se den.

Efter föreställningarna i Los Angeles kommer Divine Performing Arts att göra sju framträdanden i San Franciscos Orpheum Theater med start den 23 januari.

Engelsk version