Higgspartikeln kan förklara universums uppbyggnad
Illustrationen visar den förväntade händelseutvecklingen vid nedbrytningen av SM Higgs-bosonen till ett par Z-bosoner, av vilken den ena bryts ner till ett par elektroner (gröna linjer) och den andra bryts ner till ett par myoner (röda linjer). (Illustration: CERN)


Partikelfysiklaboratoriet Cern i Genève, Schweiz, har presenterat preliminära resultat som tyder på att man upptäckt en partikel med en massa som överensstämmer med den hypotetiska Higgsbosonen, även kallad gudspartikeln.

Experimenten, som gjordes med hjälp av en teknik som kallas Large Hadron Collider (LHC) har förfinat analysen och mer än fördubblat de resultat man fick fram under förra året.

Observationerna har avslöjat existensen av en partikel, med en massa i regionen 125 till 126 gigalelektronvolt (GfV). Upptäckten har en statistisk säkerhet av graden sigma 5, vilket är det högsta värdet och tillsammans med andra oberoende försök kan göra fyndet till erkänd ny vetenskap.

”Vi vet att det måste vara en boson och det det är den tyngsta boson som någonsin hittats”, säger talesmannen Joe Incandela i ett uttalande.

”Upptäcktens betydelse är mycket stor och det är just av den anledningen vi måste vara extremt noggranna i alla våra studier och dubbelkontroller.”

Den svårfångade Higgsbosonen anses vara den partikel som hittills saknats i partikelfysikens standardmodeller, och som förklarar vårt synliga universum. Men bara fyra procent av de grundläggande partiklarna och deras samverkande krafter kan förklaras med denna modell, de återstående 96 procenten är osynliga.

Det krävs mer tid och mer data för att fullständigt identifiera partikelns egenskaper, men detta ses som ett viktigt steg mot en större förståelse av materians uppbyggnad.

”Vi har nått en milstolpe i vår förståelse av naturen”,sade Cerns generaldirektör Rolf Heuer i uttalandet.

”Upptäckten av en partikel som överensstämmer med Higgsbosonen öppnar vägen till mer detaljerade studier, som kräver större faktaunderlag som identifierar den nya partikelns egenskaper, och troligen sprider ljus över andra mysterier i universum.”

Om den nya partikeln är en mera exotisk version av Higgspartikeln kommer den att hjälpa forskarna att förstå de övriga 96 procenten av universum bättre.

Mer information om upptäckten kommer att presenteras i slutat av denna månad.

Epoch Times ges ut i 35 länder och på 19 språk.

Översatt från engelska.