Hierarkier och vinstlystnad kväver kinesiska innovationer
Kina har en uppsjö av utbildade ingenjörer och forskare men de saknar förmågan att komma med egna idéer. (Foto: Guang Niu/Getty Images)


Flera faktorer hindrar Kina från att utveckla innovativa idéer, menar Eric Roth, chef för McKinseys Global Innovation and Growth Practice. Bland annat handlar det om hierarkiska företagsstrukturer och jakt på kortsiktiga vinster.

Eric Roth skriver på McKinseys blogg att bristen på resurser ironiskt nog är orsaken till att Indien har mer innovation än Kina. Kinas överflöd av kapital och talanger hindrar tvärtom utveckling av innovationsförmågan.

Kinas totala riskkapitalinvesteringar uppgick till 36,2 miljarder dollar i (länk 2) september 2015, och den totala siffran för utländska direktinvesteringar var 114 miljarder dollar i slutet av november, siffror som visar på att det finns kapital.

Med sådana förutsättningar borde det finnas mängder med nystartade företag. Men tittar man på antalet börsintroduktioner så har det minskat i år, till skillnad från förra året, och det trots boomen på börsen i början av 2015, konstaterar Roth.

Det handlar om att tjäna snabba pengar, menar Roth. Kinas nya miljardärer förstår inte hur man bygger upp ett företag med kapital och kunskap, de jagar endast kortsiktiga vinster. Det här gör att de nystartade företagen överfinansieras och uppmuntras till kortsiktighet av sina oerfarna styrelser. Roth liknar det vid den västerländska IT-bubblan i slutet av 1990-talet.

”Kinesiska företag har överflöd av struktur och processer, men de saknar förmågan att omsätta detta till värdeskapande innovationer”, skriver han.

Storleken på de kinesiska företagen har växt, men stordriftsfördelarna skapar inte mer innovation. Den hierarkiska struktur som de kinesiska företagen har kväver dessutom allt nytänkande och fokuserar bara på utförandet istället för ”bottom-up” kreativitet.

”Ledningen fattar alla beslut, vilket förstärker status quo och befäster på så sätt sitt maktinflytande”, skriver Roth.