"Heta pengar" från Kina pressar upp huspriserna i Hongkong.
Bostadshus i Hongkong sett från fågelperspektiv. (Foto: AFP/Mike Clarke)


Både aktie- och fastighetsmarknaden i Hongkong har nyligen skjutit i höjden samtidigt. Experter menar att detta orsakats av ett inflöde av ”heta pengar” från Fastlandskina och är oroliga för att det ska leda till ekonomisk bubbla.

”Heta pengar” kallar man tillgångar som kontrolleras av investerare som aktivt söker kortsiktig avkastning. Heta pengar tvättas ofta för att få dem att se mer legitima ut.

Priserna på marknaden för lyxhus i Hongkong har stigit så högt som över 700 000 kronor per kvadratmeter. Enligt statistik från en medlingsorganisation har priserna på lyxbostäder återgått till nivån före finanskrisen och till och med gått upp över den nivå de låg på innan den asiatiska finanskrisen 1997.

Enligt biträdande ekonomiprofessor Li Kui-Wai vid City University of Hongkong är ett inflöde av heta pengar ett av skälen bakom de höga fastighetspriserna.

– Många människor säger att pengarna kom in i Hongkong från Fastlandskina. Fastän Kina kontrollerar utländsk valuta kan många människor ta med sig pengar när de kommer till Hongkong. Vissa säger att man mer eller mindre har med sig pengarna i väskor. När man köper ett lyxhus behöver man inte ens fundera på banklån, man betalar hela summan kontant, sade Li.

Joseph Y.S. Cheng, professor i politisk vetenskap vid samma universitet, säger att en stor del av de pengarna kommer från ”skamliga källor”.

– Det är därför de försöker hitta en utväg och hoppas kunna föra ut pengarna ur Kina. Under sådana förhållanden ser vi hur den rikaste klassen i Kina skickar sina familjer utomlands och sedan försöker få ett eller rentav flera utländska pass. De köper även fastigheter utomlands som ett slags utväg eller försäkring, sade Cheng.

Han beskrev det som penningtvätt, ”att flytta pengarna någonstans dit den kinesiska regimen inte har jurisdiktion”.

– Vi har verkligen sett den här typen av människor som kommer för att köpa lyxhus i Hongkong. De betalar oftast kontant, i en klumpsumma. Vanliga kunder skulle i stället lösa det genom ett tioårigt eller tjugoårigt lån.

Enligt nya data har den sammanlagda summan pengar som flödat in i Hongkong sedan början av finanskrisen nått upp till 530 miljarder kronor och det mesta av dem kan spåras till Fastlandskina.

Sung Lap-Kung, programkoordinator på School of Continuing and Professional Education vid City University of Hongkong sade att mycket av dessa heta pengar har kommit in i Hongkong från området runt pärlflodsdeltat.

– Mycket av de här pengarna kommer från stimulansfonden på fyra miljarder yuan som den kinesiska regeringen delade ut i slutet av förra året och början av det här året. Mycket av dem har släppts från bankerna, sade Sung.

Finansexperten Lew Mon-hung sade att Fastlandskinas totala beviljade krediter i år närmar sig tio biljoner yuan, mer än det dubbla av vad myndigheterna ursprungligen hade som mål.

– Somliga statligt ägda företag har inte ont om pengar, men för att fylla sin kreditkvot har bankerna gett många stora statligt ägda företag alldeles för mycket pengar. De investerar dem sedan i fastighets- och aktiemarknaden och därmed ser vi ett inflöde av heta pengar, sade Lew.

Han anser att detta plötsliga inflöde av heta pengar till Hongkong i huvudsak reflekterar en misstro gentemot kommunistdiktaturen.

– Även fast de använt många kapitalistiska metoder för att utveckla ekonomin sker det fortfarande under marxistisk flagg, så människorna oroar sig över detta. Fastlandskina har en marknadsekonomi som är förvrängd av makt, särskilt från ett rättssäkerhetsperspektiv. Lagar och rättssäkerhet når inte upp till internationell standard.

Enligt Lew är även korruption ett stort problem.

– Många länkar utgör möjligheter för dessa korrupta tjänstemän. De vill ha höga kreditkvoter, ju högre desto bättre för dem. På det politiska området kan man hänvisa till att BNP ökat och för dem som individer ger det fler möjligheter att få tag i pengar.

– Det kommer givetvis att medföra penningtvätt som är en metod för att dölja deras ekonomiska brott, sade Lew.

Många finansexperter och akademiker på området är oroliga över att dessa ständigt stigande fastighetspriser skall orsaka en ekonomisk bubbla.

När väl ett storskaligt utflöde av kapital sker kommer det att påverka Hongkongdollarns värde och fastighetspriserna kommer följdaktligen att falla. Det uppskattas att pressen på att sänka fastighetspriserna kommer att bli allt större efter december.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26602/