Het arbetsmarknad ökar krav på arbetslösa
Foto: AFP/ Ronaldo Schemidt


Företagen kommer att skrika efter arbetskraft framöver.

Det kommer att ställa krav på omskolning och mer pendling och ytterst flytt – dit där jobben finns.

Arbetsmarknaden är hetare än på länge, enligt Arbetsmarknadsstyrelsens nya jobbprognos som är full av rekordsiffror. Under 2006 och 2007 kommer antalet sysselsatta att öka med närmare 175 000 personer – en siffra som endast överträffats två gånger under de senaste 50 åren.

De nya jobben kommer främst i de tre storstadsområdena:

– Alla län växer, men storstadsområdena växer snabbast, säger Ams-chefen Bo Bylund.

Han varnar för en alltmer tilltagande brist på arbetskraft och då gäller det att förmå människor att flytta till jobben eller att vara beredd på att skola om sig.

Regeringen har också sagt att reglerna för att få a-kassa ska stramas upp, det vill säga den arbetssökande måste vara beredd på uppoffringar för att inte mista ersättning:

– Det kommer att handla om att dagpendla i större utsträckning och även flytta, säger Bylund.

Men enligt Bylund behöver inte flyttströmmarna enbart gå i mot storstäderna. Även de översta Norrlandslänen blomstrar och flera Norrlandskommuner har brist på akademiker.

Det är dock en tudelad bild av arbetsmarknaden som tonar upp sig. Samtidigt som arbetsmarknaden växer så att det knakar ser Ams stora problem framför sig. När den nya regeringen drar ner kraftigt på Ams-programmen riskerar de arbetssökande att stå med helt fel utbildning för att möta den nya arbetsmarknaden.

– Nästa år blir det inte ens 10 000 i arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning, konstaterar Bylund som noterar att satsningen på arbetsmarknadsutbildning blir rekordlåg då.

Det får två konsekvenser, enligt Ams, företagen får inte den arbetskraft de behöver och utslagningen bland lågutbildade och invandrare i form av ökad långtidsarbetslöshet kan bli än högre.

Runt 90 000 personer befinner sig i en grupp som åker in och ut ur arbetsmarknaden och som under den senaste sju åren varit arbetslös närmare hälften av den perioden.

– Och det är en siffra i stigande, säger Bo Bylund.

Ytterligare över 100 000 har varit inskrivna på arbetsförmedlingarna till och från i ett-tre år.

När jobben nu strömmar till kommer också fler att söka sig ut på arbetsmarknaden, speciellt från högskolorna som får räkna med färre studenter. Det finns risk för att rekordökningen leder till att de svaga grupperna hamnar sist i kedjan.

Tillsammans med neddragningarna av Ams-åtgärderna leder det till att den öppna arbetslösheten kommer att ligga still nästa år. Ams spår en öppen arbetslöshet på 5,4 procent, oförändrat jämfört med 2006. Däremot sjunker det så kallade obalanstalet, öppet arbetslösa plus Ams-åtgärder, från 8,4 procent i år till 7,3 procent nästa år.