Herta Müller får litteraturpriset
Herta Müller från Tyskland, född i Rumänien 1953, får årets Nobelpris i litteratur. (Foto: AFP)


Inför ett stort pressuppbåd avslöjade Svenska Akademiens nytillsatte sekreterare Peter Englund vem som får 2009 års Nobelpris i litteratur. Det går till den tyskspråkiga författarinnan Herta Müller och meddelandet fick varma applåder.

Litteraturpriset tilldelas Herta Müller ”som med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap”.

Författarinnan är född 1953 i en tyskspråkig by i Rumänien. Fadern gjorde tjänst i Waffen-SS i Tyskland under andra världskriget och modern deporterades 1945 till ett arbetsläger under fem år i Sovjetunionen. Herta Müller skrev i verket Atemschaukel (2009) om rumänientyskarnas exil.

Under studietiden stod hon nära en aktionsgrupp som var i opposition mot Ceaşescus diktatur, de ville ha yttrandefrihet. Efter studierna arbetade hon som översättare men avskedades då hon vägrade samarbeta med den hemliga polisen och agera som angivare. Därefter följde trakasserier av Securitate.

Herta Müller har någonting att berätta om hur det är att leva i en diktatur. Det är en författare som har ”ett fantastiskt kraftfullt språk” berättade Peter Englund under presskonferensen.

Svenska Akademiens sekreterare tycker inte att hon är en svår författare, men hon kräver ens uppmärksamhet. Hon skriver korta meningar som är bildrika med enkla ord och korta stycken.

Peter Englund säger att när han hade läst en bok av henne, blev han:
– Väldigt, väldigt tagen, så att håren reste sig på ryggen. Det finns en kombination hos henne. Hon är å ena sidan väldigt hudlös i det hon gör och å andra sidan har hon en fruktansvärd intensitet och den kombinationen är väldigt svåremotståndlig.

– Det finns en fruktansvärd kraft i det hon skriver, hon har en säregen stil. Man läser en halv sida och man vet med en gång att detta är Herta Müller. Hon har något att berätta, dels från sin egen bakgrund som förföljd dissident i Rumänien. Men sen har hon också sin egen bakgrund av att vara en främling i det egna landet, främling inför den politiska regimen, främling inför majoritetsspråket, främling inför sin egen familj

Herta Müller debuterade 1982 med novellsamlingen Niederungen och Flackland 1985. De skildrar korruptionen, intoleransen och förtrycket i en liten tysktalande by i Rumänien. För detta blev hon kritiserad i hemlandet men blev positivt bemött i tyskspråkiga media. Eftersom hon kritiserat diktaturen belades hon med publiceringsförbud. Hon emigrerade 1987 och är nu bosatt i Berlin.


Svenska Akademiens sekreterare Peter Englund meddelade att Herta Müller fått Nobelpriset i litteratur inför ett pressuppbåd (Foto: Jens Almrot, Epoch Times)

Svenska Akademiens sekreterare Peter Englund meddelade att Herta Müller fått Nobelpriset i litteratur inför ett pressuppbåd (Foto: Jens Almrot, Epoch Times)